13 juni 2019

Cosmetica & claims: nieuw EU-richtsnoer per 1 juli 2019

Claims mogen de consument niet misleiden en zij mogen een product geen eigenschappen of functies toeschrijven die het product niet bezit. De regels voor het gebruik van claims voor cosmetica zijn vastgelegd in de Europese claimsverordening (EU) nr. 655/2013.

De claimsverordening bevat zes algemene criteria voor het rechtvaardigen van claims:

 • Naleving van de wettelijke eisen Claims mogen geen onjuiste indruk wekken met betrekking tot de naleving van wettelijke eisen.
 • Juistheid Claims mogen geen onjuiste informatie bevatten. .
 • Bewijsmateriaal Claims moeten met voldoende bewijsmateriaal worden onderbouwd. .
 • Eerlijkheid Claims moeten eerlijk zijn, als er voorwaarden zijn voor de efficiënte werking van een product moet dit worden benoemd. .
 • Billijkheid Claims mogen concurrentie en wettelijke toegestane ingrediënten niet in een kwaad daglicht stellen. .
 • Met kennis van zaken beslissen Claims moeten duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde eindgebruiker. .

Deze algemene criteria laten veel ruimte voor eigen interpretatie. Om hierbij handvatten te geven heeft de Europese Commissie een richtsnoer opgesteld: het ‘Technical document on cosmetic claims’. Dit richtsnoer bevat voorbeelden die, aan de hand van de algemene criteria uit de claimsverordening, per geval zijn uitgewerkt. Het document is een hulpmiddel voor nationale autoriteiten en marktdeelnemers om te beoordelen of het gebruik van specifieke claims is toegestaan.

Per 1 juli 2019 moeten de onderstaande bijlagen uit het richtsnoer als uitgangspunt genomen worden bij het beoordelen van de claims:

 • Bijlage III inzake het gebruik van “Vrij van”- claims
 • Bijlage IV inzake het gebruik van een “Hypoallergeen”-claims

Wat betekent dit voor uw producten?

Deze verplichting kan er voor zorgen dat claims die eerder op uw producten werden gebruikt en waren toegestaan, niet langer toegestaan zijn.

Bijlage III voorziet in richtlijnen voor het beoordelen van ““Vrij van”- claims. Van de onderstaande claims is bepaald dat het gebruik ervan niet langer toegestaan is:

 • Vrij van corticosteroïden Omdat deze niet zijn toegestaan in cosmetica. Deze claim is in strijd met het algemene criterium “naleving van de wettelijke eisen”.
 • Vrij van conserveermiddelen: Als een product een ingrediënt bevat dat een beschermend effect tegen micro-organismen vertoont. Deze claim is in strijd met het algemene criterium “eerlijkheid”.
 • Vrij van allergenen De volledige afwezigheid van het risico op een allergische reactie nooit kan worden gegarandeerd. Deze claim is in strijd met het algemene criterium “eerlijkheid”.
 • Vrij van parabenen Deze claim geeft wel toegestane parabenen een negatieve connotatie. Deze claim is in strijd met het algemene criterium “billijkheid”.
 • Vrij van parfum Als het product een ingrediënt bevat dat een parfumerende werking kan hebben, ondanks de andere mogelijke functies van dat ingrediënt. Deze claim is in strijd met het algemene criterium “eerlijkheid”.

Bijlage IV voorziet in richtlijnen voor het beoordelen van ““Hypoallergeen”- claims. Deze claims mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer bij de ontwikkeling van een cosmetisch product alles is gedaan om het allergene potentieel van het product te minimaliseren. Dit betekent dat:

 • De aanwezigheid van bekende allergenen volledig moet worden vermeden, en
 • De verantwoordelijke persoon dient te beschikken over bewijsmateriaal waarmee het lage allergene potentieel van het cosmetisch product kan worden geverifieerd.

Ook garandeert het gebruik van de claim "hypoallergeen" niet de volledige afwezigheid van het risico van een allergische reactie. Het product mag niet de indruk wekken dat dit wel het geval is.

Ondersteuning nodig?

Heeft u hulp nodig om te bepalen welke claims zijn toegestaan op uw cosmetische producten? Précon Quality Services kan u hierin assisteren. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte voor inhoudelijk advies.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte