13 april 2021

Grip op productklachten en recalls

Uit het onlangs verschenen Safety Gate-rapport van de Europese Commissie blijkt dat vorig jaar in totaal 5.377 producten uit de zijn handel gehaald in de Europese Unie, omdat deze een gevaar zouden opleveren voor de volksgezondheid.

De meeste klachten gingen over speelgoed, waarbij een gevaar was van verstikking door inslikken van kleine onderdelen, zoals het oog van een teddybeer (31%), of door verstikking op een andere wijze veroorzaakt (31%). Ook het gevaar van verwurging, door bijvoorbeeld een lang koord aan het speelgoed, komt regelmatig voor (8%).

Productklachten in Nederland

In Nederland zien we dat het percentage speelgoedklachten zelfs 72% bedraagt, maar ook babyartikelen scoren hoog op deze lijst (15%). Denk aan spenen, kinderslaapzakken en kinderbedjes.

Met 10% treffen we elektrische apparaten op de lijst in het rapport aan, waarbij vooral sprake was van het risico op een elektrische schok of het gevaar van oververhitting met mogelijk brand tot gevolg.

Productklachten en recalls voorkomen

Het is belangrijk dat uw kwaliteitssysteem op orde is aangezien hiermee geborgd wordt dat uw producten veilig zijn en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Dit vermindert de kans op ongelukken en helpt terugroepacties, met mogelijk imagoschade tot gevolg, te voorkomen.

Een essentieel onderdeel van een adequaat kwaliteitssysteem is de risicobeoordeling. Voor alle producten die u in de handel brengt dienen alle risico’s in kaart te worden gebracht en te worden bepaald met welke testen deze risico’s kunnen worden afgedekt. Alle verzamelde veiligheidsdocumentatie, zoals testrapporten en verklaringen, moeten vervolgens opgesteld, gecontroleerd en opgeslagen worden in een technisch product dossier.

Daarnaast geldt dat voor bepaalde artikelen, zoals elektrische en elektronische apparatuur en speelgoed, een CE-markering vereist is.

Tot slot is het belangrijk dat de kwaliteit van de productie consistent is. De productie moet daarom met behulp van steekproeven en inspecties regelmatig gecontroleerd worden.

Klachtenregistratie, onderzoek en corrigerende maatregelen

Wanneer na deze voorzorgsmaatregelen toch klachten worden gemeld, dan is het zaak dat deze worden geregistreerd. Ook moeten de klachtexemplaren nader worden onderzocht. Indien uit onderzoek blijkt dat het gaat om een onveilig product, dan moet u corrigerende maatregelen nemen, bijvoorbeeld het staken van de verkoop of het terugroepen van producten. Tevens dient u de marktoezichthouders (in Nederland de NVWA) op de hoogte te stellen en in geval van een terugroepactie ook de consument te waarschuwen.

Wat kan Précon voor u betekenen?

Précon heeft een team van professionals met jarenlange ervaring in het vaststellen van de wettelijke productveiligheidsvereisten in nationale- en internationale wetgeving voor meerdere retailers en groothandelsondernemingen en is gespecialiseerd in het opbouwen, controleren en valideren van technische productdossiers. Précon kan een kwaliteitssysteem voor u opzetten dat precies bij uw onderneming past, waarin naast deze onderdelen, ook inspecties en de klachtenregistratie zijn opgenomen.

Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting om deze voorzorgsmaatregelen te verankeren in uw kwaliteitssysteem en toont u aan dat u er alles aan heeft gedaan om veilige producten op de markt te brengen!

Meer weten over onze dienstverlening?

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 30 65 66 010 of via info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte