10 oktober 2019

Hoe veilig zijn uw meubels?

Verkoopt u meubels op de Europese markt? Dan is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat deze producten geen risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers. Uit notificaties van het Europese informatiesysteem Safety Gate (voorheen RAPEX) blijkt dat vooral stoelen, stapelbedden en tafels veelvoorkomende productgroepen zijn in terugroepacties, of zelfs een importstop of handelsverbod krijgen. Wat gaat er mis?

Gevaarlijke producten

De meldingen van Safety Gate tonen een aantal veelvoorkomende gebreken welke grote risico’s op lichamelijk letsel vormen of zelfs levensbedreigend kunnen zijn.

Stoelen – stabiliteit, sterkte en beknelling: Eetkamerstoelen en bureaustoelen zijn vaak instabiel of niet sterk genoeg. Hierdoor bestaat het risico dat het product omkantelt en dat onderdelen vervormen of zelfs breken tijdens het gebruik. Ligstoelen voor gebruik buitenshuis vertonen vaak risico’s die te herleiden zijn naar de assemblage. Door gebreken aan het slotmechanisme of het verstelsysteem aan de achterkant van de stoelen kunnen onderdelen gemakkelijk loskomen. Als gevolg hiervan kunnen vingers bekneld raken of kan er ernstig lichamelijk letsel optreden door vallen.

Stapelbedden – structuur en verwurging: Stapelbedden gaan voornamelijk gepaard met het risico van omvallen, dit kan levensbedreigend zijn voor de eindgebruiker. Een te grote opening, of een te lage zijkant kunnen tot gevolg hebben dat kinderen vallen tijdens gebruik. Onjuiste afmetingen van de openingen tussen de constructie kunnen leiden tot beknelling van ledematen of zelfs verwurging wanneer een kind het hoofd hier doorheen zou steken.

Tafels – stabiliteit, beknelling en scherpe randen: Tafels vertonen vaak risico’s tot letsel door beknellingsgevaar, scherpe randen en instabiliteit.

Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid (RAPV)

Meubels vallen binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2001/95/EG Inzake Algemene Productveiligheid (RAPV). Deze richtlijn verplicht marktdeelnemers om uitsluitend veilige producten op de Europese markt te brengen. Veilige producten vormen bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik, geen onaanvaardbare risico’s voor de consument. Op het gebied van productveiligheid van meubels zijn de volgende punten van essentieel belang:

 • Constructie (sterkte);
 • Stabiliteit;
 • Duurzaamheid (langdurig gebruik);
 • Vrij van scherpe randen en beknellingspunten.

Europese normen voor meubels

Om aan te tonen dat uw meubel in overeenstemming met de gestelde eisen uit Richtlijn 2001/95/EG Inzake Algemene Productveiligheid (RAPV) is geproduceerd, zijn er verschillende Europese normen beschikbaar waarin de eisen en beproevingsmethoden betreffende veiligheidsaspecten voor meubels omschreven staan. Enkele normen voor stoelen, stapelbedden en tafels zijn:

 • EN 12520 – Meubelen – Sterkte, duurzaamheid en veiligheid – voor zitplaatsen binnen het huishouden
 • EN 581 – Meubelen voor buiten – Stoelen en tafels voor gebruik op de camping, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden
 • EN 747 – Meubelen – Stapelbedden en hoogslapers
 • EN 12521 – Meubelen – Sterkte, duurzaamheid en veiligheid – tafels voor huiselijk gebruik

Er wordt een onderscheid gemaakt in meubels voor huishoudelijk gebruik, gebruik buitenshuis en kantoormeubelen. Alle normen zijn te vinden op www.nen.nl.

Ondersteuning nodig?

Verkoopt u meubels op de Europese markt en vraagt u zich af of uw product voldoet aan de veiligheidseisen en welke specifieke normen er op uw product van toepassing zijn? Précon kan u ondersteuning bieden bij:

 • Een eerste beoordeling of uw product onder de categorie meubels kan worden geschaard;
 • Advies over Europese normen om overeenstemming met de wettelijke eisen aan te tonen;
 • De beoordeling van uw meubel testrapport.

Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte