17 november 2021

Is uw hout niet “fout”?

Recentelijk zijn de inspecties van markttoezicht, inzake naleving van de regels volgens de Europese Houtverordening (EU) nr. 995/2010 geïntensiveerd. Verkoopt u hout of houtproducten welke onder de scope van de verordening vallen? Dan is het belangrijk dat u bekend bent met uw verplichtingen.

De Europese Houtverordening

De Europese Houtverordening, ook wel bekend als de European Timber Regulation (EUTR), is sinds maart 2013 van kracht. De verordening heeft als hoofddoel ervoor te zorgen dat er geen illegaal hout of houtproducten binnen de EU verhandeld worden.

Iedere marktdeelnemer die voor het eerst hout of houtproducten op de Europese markt brengt, moet voldoen aan de eisen uit de verordening. Dit houdt kortweg in dat u garanties moeten kunnen afgeven over de legale herkomst van uw producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen.

HS-codes

Producten die papier, karton, houtvezel of hout bevatten kunnen binnen de scope van de Houtverordening vallen. De identificatie vindt plaats op basis van de HS-code (douane goederencode). De volledige lijst met HS-codes van in-scope producten is terug te vinden in de bijlage van de verordening. Enkele voorbeelden van productgroepen die binnen de scope vallen:

 • Meubels voor woon,- en slaapkamer;
 • Fotolijstjes en spiegellijsten;
 • Papier (o.a. knutselpapier, notitieblokken & wegwerpservies);
 • Kratjes, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout.

Stelsel van zorgvuldigheidseisen

Om de legaliteit van het hout of houtproduct aan te tonen dient u de nodige documentatie te verzamelen. Hierbij is het van belang dat de volledige toeleveringsketen in kaart wordt gebracht, vanaf het bos tot aan het eindproduct. Essentiële documenten zijn bijvoorbeeld:

 • Facturen;
 • Zakelijke licenties;
 • Kapvergunningen;
 • Certificaten.

Op basis van de verkregen informatie dient vervolgens een risicobeoordeling uitgevoerd te worden. Het risico op illegaliteit is altijd “verwaarloosbaar” of “niet verwaarloosbaar”. In dat laatste geval moet u of het risico gaan beperken, of u mag de producten niet in de EU op de markt brengen.

Naast het identificeren van uw product, het verzamelen van documentatie en het uitvoeren van een risicobeoordeling, is het ook van belang dat u een consistent beleid heeft in de vorm van een gedocumenteerde procedure. Denk hierbij aan:

 • Verantwoordelijkheden van afdelingen of personeel;
 • Periodieke kwaliteitscontroles (bijvoorbeeld door middel van steekproeven op documentatie of het laten uitvoeren van labtesten voor identificatie van de houtsoort of herkomst);
 • Beoordelingen en updates van het systeem.

Ondersteuning nodig?

Précon heeft een team van professionals met jarenlange ervaring in het vaststellen van de wettelijke productveiligheidsvereisten voor meerdere retailers en groothandelsondernemingen. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het opzetten en uitvoeren van uw stelsel van zorgvuldigheidseisen? Précon Quality Services kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op via +31 30 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte