1 mei 2024

Ken je de GPSR al, de regelgeving rondom veiligheid van consumentenproducten?

Op 13 december 2024 vervangt de General Product Safety Regulation (GPSR) de huidige Richtlijn Algemene Productveiligheid (GPSD).

De GPSR ziet erop toe dat alle non-food consumentenproducten op de EU markt veilig zijn en legt verschillende verplichtingen op aan bedrijven om dit te kunnen garanderen. Hiermee wordt een vangnet geboden voor producten of risico’s die niet in andere EU-wetgeving zijn geregeld. Hierdoor is de consument in de EU altijd beschermd tegen onveilige producten.

De belangrijkste doelstellingen van de GPSR zijn:

 • Zorgen dat er alleen veilige producten beschikbaar worden gesteld aan consumenten.
 • Het opleggen van verantwoordelijkheden aan fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs om alleen veilige producten op de markt te brengen.
 • Het vaststellen van vereisten die gelden voor fulfilmentdienstverleners en onlinemarktplaatsen.
 • Het bieden van een kader voor markttoezichthoudende autoriteiten om productveiligheidseisen te controleren en handhaven.
 • Het vaststellen van procedures voor de snelle uitwisseling van informatie over onveilige producten tussen EU-lidstaten en het terugroepen van gevaarlijke producten.

Wat is er nieuw?

 • Verscherpte eisen ten aanzien van de te nemen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot productveiligheid.
 • De risicobeoordeling van producten is uitgebreid.
 • Specifieke productveiligheidsverplichtingen voor zowel marktdeelnemers als aanbieders van onlinemarktplaatsen.
 • De traceerbaarheidsvereisten van producten zijn aangescherpt.
 • Het proces rondom het terugroepen van onveilige producten is specifieker gedefinieerd met daarbij versterkte regels voor markttoezicht.

Wil jij goed voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving?

In de training Algemene productveiligheid leer je hoe je de veiligheid van producten kan borgen in jouw organisatie. Je weet wat jouw rol is in het proces en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Daarnaast leer je hoe je klachten over producten moet verwerken en welke mogelijke corrigerende maatregelen daarbij horen.

Je leert onder andere:

 • Een kwaliteitsborgingsysteem opzetten in de organisatie;
 • Essentiële veiligheidseisen voor producten bepalen;
 • Steekproeven en inspecties doen;
 • Het registreren en behandelen van klachten;
 • Het maken van een risicoanalyse op basis van een klacht.

Meer weten?

Bekijk de trainingspagina https://www.preconlearning.nl/trainingen/algemene-productveiligheid/ voor de e-learning en/of https://www.preconlearning.nl/trainingen/basistraining-productveiligheid-non-food-producten/ voor de klassikale training. Je kan ook contact met ons op nemen via +31 (0)30 – 65 66 010 of learning@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte