16 december 2020

Keurmerk voor mondkapjes gereed

Op veel plekken is het gebruik van een mondkapje inmiddels verplicht. De afgelopen tijd heeft collega Vanessa Malawauw meegewerkt in de NEN normcommissie voor een keurmerk voor mondkapjes voor publiek gebruik. Doel van het keurmerk is om de consumenten en (zakelijke) inkopers te ondersteunen in het maken van een goed geïnformeerde keuze bij de aanschaf van mondkapjes.
In onderstaand persbericht vind u meer informatie over het keurmerk en het certificatie-schema.

Persbericht

NEN-keurmerk voor mondkapjes voor publiek gebruik gereed

NEN publiceert een certificatieschema voor mondkapjes voor publiek gebruik. Dit gebaseerd op de eerder gepubliceerde NEN-spec 1-2. Hierin staan eisen beschreven voor producenten mondkapjes voor publiek gebruik. Door te laten testen volgens het certificatieschema kunnen fabrikanten aantonen dat hun mondkapjes voldoen aan de gestelde eisen. Begin 2021 kunnen de eerste mondkapjes gecertificeerd worden en het keurmerk krijgen.

In alle publieke binnenruimtes is het dragen van mondkapjes voor publiek gebruik sinds 1 december verplicht. Dit type mondkapjes is een nieuw consumentenproduct in Nederland. Veel consumenten weten dus niet waar ze op moeten letten bij de aanschaf van zo’n mondkapje. Een keurmerk kan bijdragen bij de aankoopkeuze.

In NEN-spec 1-2 wordt omschreven aan welke eisen mondkapjes voor publiek gebruik moeten voldoen. Het certificatieschema zorgt ervoor dat alle certificerende instellingen en laboratoria deze eisen op dezelfde manier testen. Door mondkapjes te laten testen volgens de methode beschreven in het certificatieschema kunnen producenten aantonen dat hun mondkapjes voldoen aan de eisen in NEN-spec 1-2. Als een certificaat is uitgereikt, mogen producenten de verpakking en/of het mondkapje van het NEN-keurmerk voorzien. Consumenten kunnen daardoor zien dat ze een mondkapje kopen dat aantoonbaar voldoet aan NEN-spec 1.

Betrokken partijen

NEN heeft het initiatief genomen voor het opstellen van het certificatieschema voor mondkapjes voor publiek gebruik. Het schema is opgesteld door experts werkzaam bij verschillende bedrijven en instellingen. De volgende organisaties hebben meegewerkt aan het schema: Airpop / Telecom Lifestyle Fashion B.V; Modint – Brancheorganisatie Mode, Interieur, Tapijt en Textiel; Maastricht University/Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials; Kiwa Nederland B.V.; Chargeurs PCC; ISKO Vital B.V.; Little Concepts; Précon Consulting Group; en Toppoint. Samen zijn deze experts er in geslaagd om in korte tijd een werkbaar certificatieschema te publiceren. Kiwa Nederland B.V. is één van de bedrijven die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het schema.

Certificerende instellingen

Om gelijke en juiste testen te waarborgen, moeten certificerende instellingen (CI’s) een licentieovereenkomst sluiten met NEN. Dit kan vanaf 15 december en is nodig om volgens het certificatieschema mondkapjes te kunnen testen en certificeren en het keurmerk af te mogen geven. Producenten en importeurs kunnen bij alle CI’s terecht die een overeenkomst met NEN hebben. Op de pagina van het schema staat een overzicht van alle CI’s die al aangesloten zijn. Ook staat er een FAQ voor producenten die geïnteresseerd zijn in het schema.

Lees het bericht op nen.nl

Ondersteuning nodig?

Bent u op zoek naar een deskundige partner om u hierover te adviseren? Précon Quality Services kan u helpen. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte