27 januari 2020

LET OP: verscherpte controles op de online verkoop van (consumenten)goederen!

Het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) is gestart met haar achtste grote handhavingsproject. Binnen dit project zal worden gecontroleerd of bedrijven die producten online verkopen op de Europese markt voldoen aan hun verplichtingen uit de REACH-, CLP– en biocideverordening. 29 Europese lidstaten zullen aan dit project deelnemen. Heeft u alles op orde?

Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (het Forum) bestaat uit een netwerk van handhavingsinstanties uit diverse Europese lidstaten. Deze instanties zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de REACH-, CLP-, PIC- en biocideverordening in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Het Forum bepaalt zijn eigen werkprogramma, gebaseerd op de taken zoals vastgelegd in de Europese verordeningen. Het Forum coördineert verschillende handhavingsprojecten. Deze projecten zijn ontworpen om de handhaving in de lidstaten te harmoniseren, het huidige niveau van naleving te controleren en de samenwerking tussen de nationale handhavingsinstanties te versterken.

Handhavingsprojecten

De inspecties binnen handhavingsprojecten (REF-projecten) van het Forum worden uitgevoerd door inspecteurs van de nationale autoriteiten in de deelnemende lidstaten. De resultaten van deze inspecties worden door ECHA en het Forum verzameld, waarna de bevinden worden vastgelegd in een eindrapport. Het doel van dergelijke projecten is de kwaliteit van de handhaving in de lidstaten, maar ook de naleving van de wetgeving door bedrijven te verbeteren.

In januari 2020 is het achtste REF-project gestart. Dit project richt zich op de naleving van de Europese REACH-, CLP- en biocideverordeningen door bedrijven die stoffen, mengsels en voorwerpen online verkopen. De focus binnen dit project ligt op producten die worden aangeboden aan het grote publiek en professionals, beschikbaar in webshops van particuliere bedrijven en op marktplatforms zoals Amazon en eBay.

Naast de controle op naleving van de wettelijke vereisten, is het doel van dit project tevens het bewustzijn van bedrijven over diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de online verkoop van stoffen, mengsels en producten te vergroten.

Wat wordt er gecontroleerd?

Inspecteurs in de verschillende lidstaten controleren of de producten die online worden verkocht in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten uit de REACH-, CLP- en Biocideverordening. Welke vereisten dit zijn is afhankelijk van het type product. Artikelen zoals speelgoed en textiel worden bijvoorbeeld gecontroleerd op de aanwezigheid van stoffen die volgens bijlage XVII van de REACH verordening maar in beperkte mate zijn toegestaan.

In het geval van chemische stoffen of mengsels zal worden bekeken of consumenten voldoende worden geïnformeerd over de eventuele gevaren.

Inspecteurs controleren daarom online productinformatie en reclames, maar kunnen ook producten aankopen om die vervolgens te analyseren. Daarnaast kunnen inspecteurs bedrijven bezoeken voor inspecties op locatie indien zij dit nodig achten. Het is dus van belang dat u controleert of uw producten aan de relevante wettelijke vereisten voldoen voordat u deze online aanbiedt.

Verkoopt u consumentenproducten online? Zorg er dan voor dat u heeft gecontroleerd dat deze producten in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de Europese REACH verordening.

Verkoopt u chemische stoffen of mengsels, zoals schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers, online? Zorg er dan voor dat deze producten zijn geëtiketteerd volgens de Europese CLP verordening en dat de gevareninformatie voor deze producten ook online beschikbaar is voor de consument.

Ondersteuning nodig?

Verkoopt u producten online en bent u er niet zeker van dat u aan al uw wettelijke verlichtingen heeft voldaan? Précon Quality Services kan u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte