15 september 2020

Markttoezicht op textiel en schoeisel aangescherpt per 2021

Op 1 juli 2020 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) aangekondigd producten van specifieke materiaalsoorten zoals rubber, kunststof en textiel te zullen gaan controleren op naleving van beperkingen voor geselecteerde gevaarlijke stoffen onder de REACH en POP Verordening. Voldoen uw producten aan de vereisten?

Gevaarlijke producten

Kleding, schoeisel en accessoires behoren tot de productcategorieën die vaak gerapporteerd worden via Safety Gate, het Europese waarschuwingssysteem voor gevaarlijke non-food producten. Reden voor de alerts hebben vaak betrekking op overschrijding van limieten voor stoffen welke schadelijk zijn voor de gezondheid en daarom aan beperkingen onderhevig zijn.

Aangescherpt markttoezicht

Volgens de aankondiging van ECHA zal de handhaving in 2021 worden voorbereid, dan zal ook worden besloten op welke specifieke stoffen, waaronder mogelijk ftalaten en PFOS, gecontroleerd zal gaan worden. De inspecties zullen in 2022 worden uitgevoerd en het rapport zal naar verwachting eind 2023 gepubliceerd worden.

Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 25 juni 2019, gaat van kracht op 16 juli 2021. Deze verordening versterkt en moderniseert het markttoezicht en geeft autoriteiten van de lidstaten extra bevoegdheden om consumenten te beschermen tegen onveilige en niet-conforme producten.

De bepalingen in de verordening inzake markttoezicht zijn niet alleen van toepassing op van kleding, schoeisel en accessoires, maar op alle productcategorieën die onder de harmonisatiewetgeving van de EU vallen zoals vermeld in bijlage I van Verordening (EU) 2019/1020. Ook producten welke online of via andere vormen van verkoop op afstand worden aangeboden aan consumenten in de Unie vallen onder de scope van de verordening.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig bij het bepalen van de van toepassing zijnde wet en regelgeving voor uw non-food consumentenproducten? Ons team met uitgebreide ervaring adviseert u graag!

Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte