2 april 2024

NEN bijeenkomst speelgoedveiligheid

Maandag 18 maart 2024 was de NEN-Normcommissie betreffende speelgoedveiligheid bijeen voor de vergadering die 2 keer per jaar plaatsvindt. Deze keer werd deze vergadering gehouden bij Précon Consulting Group in Bunnik. In de Nederlandse normcommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd vanuit de industrie, retail en overheid/toezichthouder.

Wat doet de NEN Normcommissie speelgoedveiligheid?

De NEN-normcommissie voor speelgoedveiligheid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van normen met betrekking tot de veiligheid van speelgoed in Nederland.

De belangrijkste taken van deze normcommissie omvatten:

  1. Ontwikkeling van normen: ze ontwikkelen normen die specificeren aan welke eisen speelgoed moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Deze normen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van speelgoed, zoals chemische samenstelling, fysische en mechanische eigenschappen, elektrische veiligheid, enzovoort.
  2. Bijdragen aan internationale standaarden: De commissie neemt ook deel aan internationale werkgroepen en commissies om bij te dragen aan de ontwikkeling van internationale normen voor speelgoedveiligheid, onder leiding van ISO.
  3. Regelgeving en naleving: De ontwikkelde normen dienen als richtlijnen voor fabrikanten, distributeurs en overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat speelgoed dat op de markt wordt gebracht voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Dit draagt bij aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van kinderen.
  4. Bijwerken van normen: De commissie houdt de normen regelmatig up-to-date om rekening te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, materialen, productiemethoden en inzichten in veiligheid.

De NEN-normcommissie voor speelgoedveiligheid speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van speelgoed en draagt ze bij aan het beschermen van kinderen tegen mogelijke gevaren die kunnen voortvloeien uit onveilig speelgoed.

Wil je meer weten over deze normcommissie en welke bedrijven hierin vertegenwoordigd zijn, neem dan een kijkje op deze pagina van de NEN: https://www.nen.nl/normcommissie-veiligheid-van-speelgoed#:~:text=De%20normcommissie%20’Veiligheid%20van%20speelgoed,landen%20%C3%A9%C3%A9nduidig%20moeten%20worden%20begrepen.

Bedankt commissieleden voor de goede harmonie en openheid tijdens deze vergadering!

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte