9 mei 2019

NIEUW: gratis VIB-QuickScan

Verhandelt uw bedrijf producten die chemische stoffen of mengsels bevatten, zoals luchtverfrissers, lijm of verf? Dan bent u verplicht om in het bezit te zijn van een Nederlandstalig veiligheidsinformatieblad (VIB) en deze aan uw afnemers te verstrekken.

Het werken met producten die chemische stoffen en mengsels bevatten kan grote risico’s met zich meebrengen. Een correct VIB bevat alle informatie die u, uw klanten en consumenten nodig hebben om veilig met uw product om te kunnen gaan. Verhandelt u uw product in de EU, dan is het ook verplicht om het VIB te vertalen naar de taal van de lidstaat waar uw buitenlandse afnemers zich bevinden.

REACH-verordening

In de REACH-verordening (EG) 1907/2006 staat gedetailleerd omschreven welke informatie een VIB moet bevatten. In theorie leidt het volgen van deze wettelijke voorschriften steeds tot een correct VIB. In de praktijk pakt dit vaak anders uit. Een VIB bevat dan niet alle wettelijk verplichte informatie, bevat onjuiste of onvolledige etiketteringsvoorschriften of is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Vindt u het lastig om te bepalen of uw VIB aan alle wettelijke voorschriften voldoet? Dan bent u niet de enige! Om die reden hebben wij onze gratis VIB-QuickScan ontwikkeld. Met onze VIB-QuickScan kunt u snel en eenvoudig controleren of uw VIB voldoet aan de eisen uit de REACH-verordening (EG) 1907/2006.

Meer informatie

Ondersteuning nodig?

Heeft u na de VIB-QuickScan vragen over de uitkomst of wilt u meer informatie over het beoordelen en opstellen van een correct VIB, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek over de oplossingen die Précon u kan bieden. U kunt contact met ons opnemen via: info@precon.group en 030-65 66 010

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte