17 december 2018

Ovenwanten: verscherpte eisen

21 april j.l. is de Europese Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)) van kracht gegaan. Eén belangrijke wijziging voor producenten en importeurs van consumentenartikelen is het aanmerken van ovenwanten en pannenlappen als PBM. Wat voor gevolgen heeft dit voor u als producent of importeur?

Ovenwanten als PBM

Sinds 21 april zijn er stringente veiligheidseisen van toepassing op PBM die op de Europese markt worden verkocht. Ovenwanten en pannenlappen dienen een conformiteitsonderzoek te ondergaan en moeten voorzien zijn van een CE-markering. Het technisch dossier wordt door een Europees gecertificeerd testinstituut beoordeeld in een EU Typekeuring. Dit betekent dat elk formaat, design en kleur ovenwant die u verkoopt, moet worden gekeurd.

Er zijn op dit moment geen geharmoniseerde normen geldig voor pannenlappen en ovenwanten waarmee u een vermoeden van conformiteit met de Verordening kunt aantonen: de norm is in de ontwerpfase. Wel is de Verordening duidelijk over de veiligheidseisen en zijn er diverse methoden om ovenwanten hierop te testen.

Welke veiligheidseisen gelden nu?

Momenteel liggen er veel pannenlappen en ovenwanten in de winkels die niet voldoen aan de nieuwe Verordening. Ovenwanten en pannenlappen moeten zodanig geproduceerd zijn dat er geen schadelijke stoffen in aanwezig zijn voor de huid. Ovenwanten moeten van een minimale grootte zijn zodat een gemiddelde hand er goed in past en ook moet het voldoende beschermen tegen het vasthouden van hete objecten. Ook na meerdere wasbeurten moet de ovenwant of pannenlap veilig zijn. Daarnaast zijn er markeringsvoorschriften van toepassing die voorzien in een correct gebruik van het PBM en de mogelijke risico’s hierbij beschrijven.

EU Typekeuring is complex

De EU Typekeuring kan een ingewikkeld en langdurig proces zijn. De producten moeten voorafgaand in een testinstituut zijn getest op bovenstaande criteria – dit is veelal mogelijk in het land van productie. Het testrapport wordt vervolgens als onderdeel van een uitgebreid technisch dossier beoordeeld door een EU gecertificeerd keuringsinstituut, binnen de EU gesitueerd. Het technisch dossier dient aan verschillende vereisten te voldoen, voordat het als correct wordt beoordeeld en de CE-markering mag worden geplaatst.

Ondersteuning nodig?

Geen idee hoe u hiermee moet beginnen? Précon Quality Services kan u hierbij assisteren. Wij hebben nauw contact met de Europese keuringsinstituten die de EU Typekeuringen uitvoeren als ook contacten met testlaboratoria in onder andere China, Hong Kong en India die de producten conform wetgeving testen. Uw veilige ovenwanten in veilige handen!

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte