28 januari 2021

Nieuwe markeringsvereisten voor kunststof producten voor eenmalig gebruik

Zoals vereist door Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, ook wel bekend als de Single Use Plastic Directive (SUP), heeft de Europese Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151 gepubliceerd. In deze verordening staan de geharmoniseerde markeringsspecificaties voor bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De specificaties gelden vanaf 3 juli 2021.

Productgroepen

Voor de volgende kunststof productgroepen voor eenmalig gebruik zijn de markeringsvereisten vastgesteld:

 • Maandverband en tampons;
 • Vochtige doekjes voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijke doekjes;
 • Tabakproducten met filters en filters om gebruikt te worden met tabak;
 • Drinkbekers deels gemaakt van plastic;
 • Drinkbekers geheel gemaakt van plastic.

De markeringen moeten op het product of de verpakking worden aangebracht. Het doel van deze markeringen is om consumenten te informeren over de aanwezigheid van kunststof in de producten, welke manieren van verwijderen voor dat product vermeden moeten worden en de negatieve gevolgen van zwerfafval op het milieu. Bij producten die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht mag de markering op de verpakking worden aangebracht door middel van stickers.

Markeringsspecificaties

De vastgestelde specificaties van de markeringen in de verordening hebben betrekking op de volgende aspecten:

 • Vormgeving;
 • Formaten;
 • Plaatsing;
 • Kleuren;
 • Minimale resolutie;
 • Lettertype en lettergrootte;
 • Vertalingen.

Achtergrond

De SUP Richtlijn (EU) 2019/904 werd gepubliceerd in juni 2019. De lidstaten moeten de maatregelen uit deze richtlijn uiterlijk 2 jaar na de inwerkingtreding toepassen (per juli 2021). Deze richtlijn heeft als doel de impact van bepaalde kunststofproducten op het (met name aquatisch) milieu en op de menselijke gezondheid te voorkomen en te verminderen. Deze wetgeving heeft gevolgen voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik, onder meer door een verbod op bepaalde producten, de introductie van markeringsvereisten, hogere inzameldoelen voor kunststofverpakkingen, uitgebreide regelingen voor producentenverantwoordelijkheid en ontwerpvereisten.

Meer weten?

Wilt u advies over de nieuwe markeringsvereisten of heeft u vragen over impact van de SUP richtlijn op uw producten? Précon Quality Services kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte