18 februari 2022

Nieuwe normen brandveiligheid en productveiligheidsetikettering voor buitenkaarsen

In januari 2022 zijn de nieuwe Europese normen NEN-EN 17616:2022 en NEN-EN 17617:2022 gepubliceerd. Deze normen bevatten specificaties voor de brandveiligheid en productveiligheidsetikettering van buitenkaarsen. Deze twee Europese normen worden uiterlijk in juni 2022 opgenomen als nationale norm en tegenstrijdige normen zullen vervolgens worden ingetrokken.

NEN-EN 17616 Buitenkaarsen – Specificaties voor brandveiligheid

In deze norm zijn de vereisten en testmethoden voor de brandveiligheid van kaarsen opgesteld die bestemd zijn voor buitengebruik. Voor de testmethoden wordt er gekeken naar het ontwerp van de kaars, stabiliteit en brandbaarheid.

De norm is van toepassing op de volgende typen buitenkaarsen:

  • Container candles
  • Flare-up
  • Floating candle
  • Freestanding candles
  • Garden torches
  • Grave light

NEN-EN 17617 Buitenkaarsen – Productveiligheidsetiketten

In de NEN-EN 17617 zijn de vereisten voor het gebruik van waarschuwingen en de lay-out van de daarbij behorende symbolen voor buitenkaarsen opgesteld. Het waarschuwingssymbool dient altijd gebruikt te worden met de symbolen of teksten van de aanvullende veiligheidsinformatie. Daarnaast zijn er verplichte waarschuwingen en eventuele optionele aanvullende waarschuwingen. Deze mogen zowel in de vorm van symbolen als tekst worden geplaats. Indien er tekst wordt gebruikt dan moet deze zijn opgesteld in de nationale taal van het land van verkoop.

Ondersteuning nodig?

Heeft u advies nodig over brandveiligheid en productveiligheidsetikettering van buitenkaarsen? Précon kan u ondersteuning bieden bij het inzichtelijk maken van de vereisten voor uw product. Neem contact met ons op via +31 30 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte