11 augustus 2020

Nieuwe normen voor beschermende handschoenen

Ovenwanten, pannenlappen en barbecue handschoenen moeten consumenten beschermen tegen hitte en /of vuur. Deze producten zijn geclassificeerd als Persoonlijk Beschermingsmiddelen (PBM) en moeten voldoen aan de vereisten uit Verordening (EU) 2016/425. Tot op heden werden de normen EN 420:2003+A1:2009 en EN 407:2017 gebruikt om overeenstemming met de vereisten aan te tonen. Deze normen zijn nu vervangen, wat betekent dat voor u?

EN 420:2003+A1:2009 vs. EN-ISO 21420:2020

EN 420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en beproevingsmethoden is vervangen door EN-ISO 21420:2020 met gelijknamige titel. Alle conflicterende normen moeten worden ingetrokken per 30 september 2020. Deze nieuwe norm is aangenomen als wereldwijde ISO standaard en bevat alle vereisten voor beschermende handschoenen onder alle categorieën PBM.

Ten opzichte van EN 420:2003+A1:2009 bevat EN-ISO 21420:2020 verschillende aanpassingen zoals onder andere de vereisten voor het testen van chemische stoffen in handschoenen van textiel, leer en Polyurethaan zoals:

  • Nikkel voor metalen onderdelen;
  • Azo-kleurstoffen en pH waarde voor textiel en leer;
  • Dimethylformamide (DMFa) voor Polyurethaan (PU);
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) voor rubber en plastic onderdelen;
  • Chromium VI voor leer.

Let op! Naast de vereisten uit de norm kan de Aangemelde Instantie (Notified Body) ook vragen om bewijs waaruit blijkt dat de artikelen voldoen aan de restricties met betrekking tot Pentachlorophenol (PCP) en Ftalaten (DHEP, DBP, BBP en DIBP) volgens de REACH Verordening (EC) No 1907/2006.

Daarnaast moeten beschermende handschoenen voorzien zijn van een fabricagedatum (maand/jaar), of enige andere vorm van traceerbaarheid. Omdat de mate van bescherming af kan nemen naarmate het product verouderd, zal de fabrikant een maximale levensduur moeten aangeven in de vorm van het zandloper pictogram met daarbij de einddatum (maand/jaar). Als alternatief mag ook de fabricagedatum aan worden gegeven inclusief passende informatie over mogelijke parameters voor veroudering en de effecten daarvan op het product.

EN 407:2017 vs. EN 407:2020

EN 407:2017 Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en / vuur) is vervangen door een nieuwe versie, EN 407:2020. Conflicterende normen moeten worden ingetrokken per april 2021.

De nieuwe versie van de norm bevat een nieuw vereiste met betrekking tot beperkte vlamverspreiding en mechanische sterkte. Hierbij zal de handschoen getest worden op scheurweerstand.

Voor handschoenen waarbij geen beperkte vlamverspreiding wordt geclaimd is een nieuw pictogram geïntroduceerd (bescherming tegen hitte zonder vlammen). Handschoenen met een performance level I of hoger met betrekking tot beperkte vlamspreiding mogen nog steeds voorzien worden van het pictogram ‘bescherming tegen hitte en vlammen’. Het gebruikt van beide pictogrammen samen is niet toegestaan.

De informatie die verstrekt dient te worden met het artikel door de fabrikant is eveneens aangepast. Zo zijn fabrikanten nu verplicht duidelijk aan te geven welke delen van de hand beschermd worden. Voor handschoenen zonder geclaimde beperkte vlamverspreiding, moet een duidelijke waarschuwing gegevens worden dat het product geen vlambescherming biedt.

Voorlopig zullen bestaande EU-typekeuringen hun geldigheidsduur behouden. Houdt u er rekening mee dat bij nieuwe of herkeuringen de vereisten uit de nieuwste normen van toepassing zullen zijn. Eventuele aanpassingen en / of aanvullende testen zullen overwogen moeten worden door de Aangemelde Instantie welke de aanvraag voor de EU-typekeuring in behandeling neemt.

Ondersteuning nodig?

Heeft u advies nodig over beschermende handschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen? Précon Quality Services adviseert en ondersteund u graag bij het in kaart brengen van en het voldoen aan uw verplichtingen uit Verordening EU 2016/425. Op onze expertisepagina kunt u meer informatie vinden over persoonlijke beschermingsmiddelen of neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte