23 december 2019

Nieuwe REACH restricties op stoffen in voorwerpen, verandert dit iets voor u?

De Europese REACH Verordening EG 1907/2006 bevat restricties voor het gebruik van chemische stoffen in onder andere mengsels en voorwerpen. Deze restricties zijn vastgelegd in bijlage XVII van de REACH Verordening. Het afgelopen jaar zijn er een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in bijlage XVII die in 2020 in werking zullen treden. Als u producten op de Europese markt verkoopt, kan dit gevolgen hebben voor uw veiligheidsdossiers. Benieuwd of de recente wijzigingen van toepassing zijn op uw producten? We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet!

Ftalaten in voorwerpen

De eerste belangrijke wijziging is de uitbreiding van de scope van vermelding 51 in bijlage XVII van de REACH verordening. De stof diisobutylftalaat (DIBP) is toegevoegd aan deze vermelding, waarmee het aantal beperkte ftalaten in vermelding 51 op vier komt:

1. Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
2. Dibutylftalaat (DBP)
3. Benzylbutylftalaat (BBP)
4. Diisobutylftalaat (DIBP)

Daarnaast zijn ook de restrictievoorwaarden uitgebreid. Waar de beperkingen op het gebruik van de ftalaten in vermelding 51 voorheen alleen van toepassing waren op speelgoed en verzorgingsartikelen voor kinderen, gelden deze vanaf 7 juli 2020 voor alle voorwerpen. Vanaf deze datum mogen er in de Europese Unie geen voorwerpen meer in de handel worden gebracht waarin de concentratie ftalaten hoger is dan 0,1 gewichtsprocent van het weekgemaakte materiaal. Deze limiet betreft zowel de ftalaten afzonderlijk als in combinatie met elkaar.

Bevat uw product weekgemaakt plastic? Dan is het belangrijk om na te gaan of, en in welke hoeveelheden één of meer van de genoemde ftalaten in het materiaal zijn gebruikt.

Perfluoroctaanzuur (PFOA)

Een tweede belangrijke wijziging is de opname van perfluoroctaanzuur (PFOA) in vermelding 68 van bijlage XVII. PFOA is een stof die met name gebruikt wordt om oppervlakten te beschermen zoals in waterafstotende kleding, antiaanbaklagen en coatings voor verpakkingsmateriaal. Hoewel deze stof in Europa vrijwel niet meer wordt geproduceerd, kan deze stof nog wel voorkomen in geïmporteerde producten.

De beperkingen op PFOA gaan in op 4 juli 2020. Vanaf dat moment mag PFOA niet meer worden geproduceerd of in de handel worden gebracht als stof of als bestanddeel van een stof, mengsel of voorwerp. De concentratielimiet is vastgesteld op 0,025 µg/g van het PFOA, of 1 µg/g van een verwante stof of combinatie van verwante stoffen.

Produceert of importeert u producten die zijn voorzien van een antiaanbaklaag of een waterafstotende deklaag? Dan is het belangrijk om te controleren of deze coatings geen PFOA of aanverwanten bevatten in concentraties die de wettelijke limiet overschrijden.

Ondersteuning nodig?

Importeert u producten van buiten de Europese Unie en wilt uw weten of deze wijzigingen van invloed zijn op uw producten? Of zoekt u ondersteuning bij het bepalen van de relevante restricties uit bijlage XVII die gelden voor uw producten?

Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte