20 augustus 2019

Nieuwe RoHS restricties: wat houdt dit in en wat betekent dat voor u?

Per 22 juli 2019 moeten elektrische en elektronische apparaten(EEA) voldoen aan het nieuwe amendement van richtlijn 2011/65/EU inzake Restriction of Hazardous Substances (RoHS). De RoHS richtlijn verplicht bedrijven het gebruik van gevaarlijke stoffen in EEA te beperken, om zo bij te dragen aan de bescherming van mens en milieu tegen de onaanvaardbare risico’s van deze stoffen. De richtlijn voorziet in een restrictielijst met stoffen waarvoor limieten zijn gesteld aan het gebruik in EEA.

Vóór 22 juli bestond de RoHS restrictielijst uit een aantal schadelijke zware metalen en brandvertragers: lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB’s en PBDE’s. Met ingang van het amendement zijn daar vier ftalaten: DEHP, BBP, DBP en DIBP aan toegevoegd:

Naam van de stof Limiet (%), maximaal gewichtspercentage van het homogene materiaal
Lood 0,1
Kwik 0,1
Cadmium 0,01
Zeswaardig chroom 0,1
Polybroombifenylen (PBB’s) 0,1
Polybroomdifenylethers (PBDE’s) 0,1
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)* 0,1
Butylbenzylftalaat (BBP)* 0,1
Dibutylftalaat (DBP)* 0,1
Di-isobutylftalaat (DIBP)* 0,1

*nieuw toegevoegd

Wat zijn ftalaten?

Ftalaten worden gebruikt als weekmakers in kunststof. Weekmakers maken kunststoffen zacht en meer flexibel. Weekmakers komen geleidelijk vrij uit het materiaal waarin ze zijn verwerkt. Vastgesteld is dat de ftalaten die zijn opgenomen in de RoHS restrictielijst nadelige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van de voorplantingsorganen en het hormoonsysteem van de mens. Als de consument vanaf jonge leeftijd regelmatig wordt blootgesteld aan ftalaten, kan dit op latere leeftijd effect hebben op de vruchtbaarheid.

Wat betekent de wijziging in de RoHS richtlijn voor u?

Bent u distributeur van elektrische of elektronische apparatuur? Dan is het van belang dat u nagaat bij u toeleverancier of een ná 22 juli 2019 geleverd product voldoet aan de nieuwe vereisten. Dit kunt u doen door een nieuwe verklaring van overeenstemming op te vragen. In de verklaring van overeenstemming moet worden aangegeven dat het artikel voldoet aan de RoHs richtlijn 2011/65/EU en het nieuwe amendement 2015/863/EU.

Bent u fabrikant, importeur of gemachtigde van elektrische of elektronische apparatuur? Dan dient u zelf te controleren of uw product aan de bepalingen in het amendement van de RoHS richtlijn voldoet. U zal op basis van onderbouwende technische documentatie moeten kunnen aantonen dat uw product geen stoffen op de actuele restrictielijst bevat in een concentratie boven de vastgestelde grenswaarde. Dit kan door het product aanvullend te testen op de aanwezigheid van de ftalaten die worden genoemd in amendement 2015/863/EU.

Ondersteuning nodig?

Twijfelt u of uw product voldoet aan de actuele RoHS regelgeving? Of heeft u vragen over uw verplichtingen in het kader van de RoHS richtlijn? Précon Quality Services kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op via 030-65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte