10 december 2019

Normen brandveiligheid en veiligheidsetikettering van kaarsen vernieuwd!

Op 1 oktober en 1 november 2019 zijn de nieuwe versies van de Europese normen EN 15493:2019 en EN 15494:2019 gepubliceerd. Deze normen bevatten specificaties voor de brandveiligheid en veiligheidsetikettering van kaarsen. Alle tegenstrijdige nationale normen dienen uiterlijk per april 2020 te worden ingetrokken. De nieuwe versies van de normen bevatten een aantal significante wijzigingen en hebben invloed op uw technische documentatie. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u inzichtelijk gemaakt.

EN 15493:2019 (specificaties voor de brandveiligheid van kaarsen), vervangt EN 15493:2007

1. Verduidelijking van gebruikte termen en definities

De definities van de volgende bestaande termen zijn toegevoegd ter verduidelijking van de interpretatie van de norm:

 • Floating candle
 • Indoor candle
 • Non-freestanding candle

Onderstaande termen zijn toegevoegd ter verduidelijking van de testvereisten:

 • Residual height
 • Aftersmoke time

2. Introductie van een gespecificeerde testmethode voor zelfdovende kaarsen.

Voor zelfdovende kaarsen is een testmethode toegevoegd:

 • Vrijstaande zelfdovende kaarsen moeten automatisch doven aan het eind van de gespecificeerde brandtijd. De kaarsen mogen gedurende de gehele test geen brandsporen achterlaten op het onder de kaars geplaatste papier.
 • Niet-vrijstaande zelfdovende kaarsen, met een diameter van maximaal 14mm, moeten een resterende hoogte hebben van ten minste 12mm na het doven. Voor kaarsen van een groter formaat geldt een minimale hoogte van tenminste 18mm.

3. Versoepeling van de maximale aftersmoke tijd

De maximale tijd die de kaars mag naroken is verlengd met 10 seconden:

 • In de nieuwe versie van EN 15493 wordt gespecificeerd dat de lont niet langer dan 30 seconden mag blijven gloeien of roken na het doven. Voorheen gold hiervoor een limiet van 20 seconden. Het gemiddelde van alle afzonderlijke metingen van alle kaarsen en brandduur geldt met ingang van de nieuwe versie als de te beoordelen aftersmoke tijd.

4. Aanpassing in de testmethode en testprocedure voor het uitvoeren van een brandtest

Voor de praktische uitvoering van de brandtest en uniformiteit met de specificaties uit de norm EN 15426:2018 (specificatie voor het roetgedrag) zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • Het gedefinieerde gewicht van de kaars in de procedure van de brandtest is aangepast naar kaarsen tot 25g en meer dan 25g (zonder container). In de vorige norm was dit gewicht 40g.
 • Voor kaarsen van meer dan 25g is er een pauze van 60 minuten ingevoerd na elke 4 uur branden. Deze dient herhaald te worden tot het einde van de brandtest.

5. Toevoeging van extra bijlagen

De volgende bijlagen zijn aan de norm toegevoegd:

 • Annex A: de berekening van de brandstofconsumptie per uur.
 • Annex B: de vereiste analysemethode voor het meten van de oppervlakte temperatuur van een container.

EN 15494: 2019 (productveiligheidsetikettering van kaarsen), vervangt EN 15494:2007

1. Aangepaste lay-out en nieuwe veiligheidssymbolen

Alle veiligheidssymbolen hebben een nieuwe lay-out, ook zijn er een aantal nieuwe symbolen toegevoegd:

 • Er is een nieuw veiligheidssymbool geïntroduceerd welke verplicht is voor drijfkaarsen.
 • Nieuwe, optioneel te gebruiken symbolen zijn toegevoegd voor onder andere; het verwijderen van het label voor gebruik, instructies voor het bijsnijden van de randen van de kaars en een waarschuwing voor hitte bij container kaarsen.

2. Er is een minimale hoogte voor de veiligheidssymbolen gedefinieerd

De veiligheidssymbolen dienen een minimale hoogte te hebben van 5mm. Voorheen was alleen omschreven dat de symbolen duidelijk zichtbaar moesten zijn.

3. Nieuwe regels met betrekking tot het veiligheidslabel

Er zijn nieuwe regels gedefinieerd voor kaarsen met een gelimiteerde ruimte voor het veiligheidslabel:

 • Bij gelimiteerde ruimte mogen de optionele symbolen elders op de verpakking geplaatst worden, dit is alleen toegestaan indien ook de verplichte symbolen nogmaals herhaald worden.

Het is niet langer toegestaan om veiligheidsinformatie middels een leaflet bij de kaars mee te leveren.

Ondersteuning nodig?

Verkoopt u kaarsen op de Europese markt en vraagt u zich af welke invloed deze wijzigingen op uw technisch dossier? Precon kan u ondersteuning bieden bij:

 • Het beoordelen of samenstellen van veiligheid labels
 • Het inzichtelijk maken van de invloed van de wijzigingen op uw technisch dossier

Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte. Wilt u meer weten over productveiligheid? Kijk dan op de expertisepagina productveiligheid
.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte