20 oktober 2020

Opslag meubels – Risico’s Identificeren en Beheersen

Wettelijk kader meubels

Bent u een producent of importeur die meubels op de Europese markt verhandelt? Meubels vallen onder de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG. Deze richtlijn verplicht u veilige producten op de markt te brengen. Afhankelijk van de categorie meubels zijn er verschillende normen beschikbaar om te aantonen dat uw producten aan de veiligheidseisen van de Europese wetgeving voldoen.

Opslag meubels voor huishoudelijk gebruik

De veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor opslag meubels zijn te vinden in de Europese norm EN 14749. Deze norm is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke opslag meubels, zoals kledingkasten, wandkasten en handdoekrekken voor gebruik in slaapkamer, woonkamer, badkamer of keuken. Opslag meubels voor kantoor, laboratorium, catering, industrie en publiek gebruik vallen buiten de scope van EN 14749.

Risicoanalyse

Een onveilig opslag meubel kan gevaarlijk zijn. Wanneer het meubel breekt of valt kan dit (kleine) wonden of zelfs ernstig letsel veroorzaken. In een enkel geval heeft een onveilig meubel zelfs iemands leven gekost. Onderschat daarom nooit de gevaren die het meubel op kan leveren.
Om de mogelijke fysieke en mechanische gevaren te identificeren moet er een risicoanalyse worden uitgevoerd. Ieder onderdeel van het meubel wordt geïdentificeerd en daarbij moeten minstens de volgende vragen worden gesteld: Hoe sterk is het meubel? Breekt het of komen er onderdelen af wanneer het volledig geladen is? Functioneert het meubel zoals bedoeld, ook na langdurig gebruik? Heeft het meubel scherpe kanten en kun je erin beklemd raken? Zijn uittrekbare componenten, zoals laden, voorzien van een veiligheidsmechanisme om te voorkomen dat ze loskomen onder normale duw- of trekkracht?

Vervolgens moet er een plan worden gemaakt om de geïdentificeerde risico’s tot een acceptabel niveau te brengen. Eventueel dient het product hierop aangepast te worden om daarna getest te worden op de Europese norm voor huishoudelijke opslag meubels, EN 14749.

Veiligheidseisen van EN 14749

EN 14749 dekt uitsluitend de fysieke en mechanische gevaren af. Er zijn twee soorten testen, namelijk:

  • (i) Algemene veiligheidstesten – controle op scherpe randen, beklemmingspunten en veiligheidsmechanismen van deksels en laden;
  • (ii) Structurele veiligheidstesten – controle op sterkte, duurzaamheid en stabiliteit.

Structurele veiligheidstesten zijn niet altijd van toepassing, met name voor opslag meubels die minder zwaar zijn. De toepasbaarheid is afhankelijk van de totale massa van het meubel, de totale massa van een van de componenten en de potentiële energie van het meubel. De totale massa en de potentiële energie moeten daarom vooraf berekend worden om een duidelijk overzicht te hebben over de toepasbaarheid van de testen. Wanneer er geen structurele veiligheidstesten betreffende sterkte, duurzaamheid en stabiliteit van toepassing zijn is testen niet alleen zonde van uw geld, maar geeft het ook een verkeerd beeld over de veiligheid van uw product. Zelf inspectie van het product is dan een goed alternatief.

Ondersteuning nodig?

Verkoopt u meubels op de Europese markt en vraagt u zich af of uw product voldoet aan de Europese wetgeving? Précon kan u ondersteuning bieden bij:

  • een eerste beoordeling van uw product;
  • uitvoeren en beoordelen van een risicoanalyse;
  • inzichtelijk maken van de van toepassing zijnde wetgeving en normen;
  • beoordelen of de testen volgens EN 14749 van toepassing zijn;
  • beoordelen van uw meubel testrapporten.

Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. We kunnen u dan verder helpen. U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte