22 maart 2019

Persoonlijke Beschermingsmiddelen: einde transitieperiode nadert!

Het is bijna één jaar geleden sinds de Europese Verordening 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking is getreden. Dit betekent dat het einde van de transitieperiode nadert: vanaf 21 april 2019 is het niet langer toegestaan om nieuwe producten te certificeren aan de hand van de oude Richtlijn 89/686/EEG. Persoonlijke Beschermingsmiddelen die op de markt worden gebracht, moeten vanaf dat moment voldoen aan de nieuwe Verordening. Bestaande certificaten uitgegeven conform de Richtlijn, zijn geldig tot 21 april 2023. Dit is echter niet het geval als één van de uitzonderingen van toepassing is op het product.

Aangemerkt onder een andere categorie

PBM zijn in de wetgeving ingedeeld in drie verschillende categorieën: I, II en III. Gehoorbescherming en reddingsvesten vielen in de oude Richtlijn onder categorie II. In de nieuwe Verordening worden deze producten aangemerkt als categorie III. Bent u importeur of fabrikant van één van deze producten? Wees u er dan van bewust dat in de Verordening aanvullende eisen zijn opgenomen.

Aanpassing in het product

Een categorie II en III product dat voldoet aan de Verordening wordt gecertificeerd met een EU typekeuringscertificaat. Als het product wordt aangepast, dan moet een nieuwe typekeuring plaatsvinden. Bij goed gevolg wordt een nieuw EU typekeuringscertificaat uitgegeven. Een certificaat heeft een maximale geldigheidsduur van vijf jaar.

Vernieuwde normen

Om het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de Verordening aan te tonen, dient u gebruik te maken van geharmoniseerde productveiligheidsnormen. Wanneer geen geharmoniseerde productveiligheidsnormen beschikbaar zijn, kunt u middels relevante niet-geharmoniseerde normen aantonen dat uw product voldoet aan de essentiële veiligheidseisen. Gelijktijdig met het van kracht worden van de nieuwe Verordening zijn meerdere relevante productveiligheidsnormen gewijzigd. Het is van belang dat u op de hoogte bent van de inhoud van de nieuwe versies van deze normen. Zo weet u aan welke eisen uw PBM moeten voldoen om op de Europese markt geplaatst te mogen worden.

De geharmoniseerde normen onder de Verordening kunt u vinden op deze pagina van de Europese Commissie. Heeft u een PBM waarvoor geen geharmoniseerde norm beschikbaar is? Wij helpen u graag met het vinden van de juiste norm(en) om te kunnen voldoen aan de essentiële eisen van de Verordening.

Ondersteuning nodig?

Twijfelt u of uw PBM een nieuw EU typekeuringscertificaat behoeft? Wilt u weten welke wettelijke eisen van toepassing zijn op uw PBM? Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

persoonlijke beschermmiddelen einde transitieperiode nadert

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte