15 februari 2021

Quickscan transparantie in de supply chain

Een kenmerk van een internationale supply chain is het creëren van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Textiel uit India, elektronische componenten uit China en hout uit Indonesië. Het kan voor de hand liggend zijn om producten uit verre landen te laten produceren, maar kennen we de supply chain goed genoeg? En weten we hoe en onder welke omstandigheden de producten worden gemaakt? Worden arbeiders fair en volgens de wetgeving behandeld? Bij internationale handel is het belangrijk om aandacht te besteden aan de verborgen negatieve neveneffecten die zich kunnen voordoen in de supply chain, van grondstoffen tot eindproduct. Denk hierbij aan welke impact het product heeft op het milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Welke positie en macht heeft de overheid in de producerende landen? En hoe kun je als bedrijf positief bijdragen in de supply chain?

Op Europees niveau zijn er zichtbare ontwikkelingen op het verplichten van due diligence in de supply chain. Een vrijwillige aanpak voor het uitvoeren van due diligence blijkt onvoldoende. Voor internationale handel worden bedrijven aangemoedigd om verder te kijken dan sec handel bedrijven. Maar ook om hun verantwoordelijkheden te nemen door de CSR-risico’s te kennen en waar nodig te anticiperen en minimaliseren.

Overgaan tot CSR-activiteiten is een gemeenschappelijk doel van het bedrijf, dat top-down gestimuleerd moet worden. De eerste stap is intern bekijken in welke mate Corporate Social Responsibility een rol speelt, en welk ownership het bedrijf bereid is om te nemen. De tweede stap is bepalen welke afdelingen en processen aansluiten op de gewenste CSR-activiteiten en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

De Quickscan van Précon geeft inzicht in de samenhang van bedrijfsonderdelen en -activiteiten en de transparantie van de sociale- en milieuaspecten van de supply chain. Ook helpt het met het bepalen van de scope en prioriteiten die van belang zijn bij het uitvoeren van due diligence in de supply chains.

Ondersteuning nodig?

Meer weten over onze dienstverlening? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte