15 juli 2018

REACH deadline verstreken: wat nu?

10 jaar na de start van REACH is op 31 mei 2018 de laatste REACH registratiedeadline verstreken. Sinds 2008 hebben ruim 13.000 Europese bedrijven samen in totaal bijna 22.000 stoffen geregistreerd bij het Europees Agentschap Chemische stoffen (ECHA). Dit betekent niet dat de verplichting tot registratie na 31 mei 2018 is komen te vervallen. Vanaf heden dient de REACH registratie van chemische stoffen te zijn afgerond, voordat deze stoffen, of producten die deze stoffen bevatten, op de Europese markt mogen worden gebracht. No data, no market!

Wat is REACH?

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Dit is een verordening van de Europese Unie, aangenomen om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren en om het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

Registratieplicht of niet?

Maakt u chemische stoffen voor eigen gebruik of voor levering aan anderen? Importeert u chemische stoffen of producten die chemische stoffen afgeven van buiten de EU? Dan heeft u waarschijnlijk een aantal belangrijke verantwoordelijkheden op grond van REACH. Of u verplicht bent om een stof te registreren bij ECHA is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

  • Uw rol in de toeleveringsketen;
  • Het volume van de geproduceerde of geïmporteerde stof;
  • Het toepassingsgebied en eventuele uitzonderingen.

Complex registratieproces

Als duidelijk is geworden dat u een REACH registratieplicht heeft, dan is het belangrijk om te bepalen welke stoffen u moet en welke stoffen u wil registreren. Dit kan aan de hand van een REACH stoffenadministratie, waarin u de volumes van de door u geproduceerde of geïmporteerde stoffen bijhoudt. Een registratie doet u alleen of met mederegistranten. De registratie dient uiteindelijk in IUCLID-formaat te worden opgesteld en ingediend. Ook na goedkeuring van de registratie dient deze blijvend actueel te worden gehouden.

Hulp nodig?

Het onderhouden van een REACH stoffenadministratie is sinds 31 mei 2018 nog belangrijker geworden. Alleen hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of u een stof moet registreren zodat u deze mag blijven produceren of importeren. Précon Quality Services kan u onder meer ondersteunen bij het ontwerpen van een stoffenadministratie, met maken van analyses van de totale volumes en in het registratieproces bij ECHA, zodat uw producten compliant zijn.

Ook kunt u al uw REACH gerelateerde werkzaamheden via outsourcing aan ons overdragen. Wij verzorgen dan dit gehele proces voor u. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte