8 maart 2021

Smart producten en de radioapparatuurrichtlijn (RED)

Steeds meer producten zijn tegenwoordig “smart”. Door middel van draadloze communicatie zoals WIFI of Bluetooth is het mogelijk om producten op afstand te gebruiken of te bedienen. Denk hierbij aan verlichting, verwarming, maar ook aan koffiezetapparaten die je op afstand kunt activeren en voedselthermometers waarbij je de temperatuur van het vlees via je smartphone kunt aflezen. Op dit soort producten is de RED (Radio Equipment Directive 2014/53/EU) van toepassing.

Voldoen aan de veiligheidseisen

Wanneer deze smart producten binnen de reikwijdte van de Europese richtlijnen vallen, dan moeten deze worden getoetst om te beoordelen of deze aan de RED voldoen. Voor de RED zijn normen opgesteld. Deze normen worden gebruikt om overeenstemming met de veiligheidseisen aan te tonen en eisen te stellen aan het ontwerp, de werking van het product en de verplichte markeringen die uw product moet dragen. Ook de testmethoden waarmee overeenstemming met de richtlijnen kan worden aangetoond, zijn in deze normen vastgelegd.

De RED richtlijn in relatie tot andere richtlijnen

Indien de producten voldoen aan de eisen van de RED, dan wordt hiermee de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen, huisdieren en op andere apparatuur gewaarborgd. De eisen uit de Laagspanningsrichtlijn en de EMC Richtlijn moeten hierbij als referentie worden gebruikt om de vastgestelde doelstellingen met betrekking tot veiligheid van deze andere richtlijnen ook te laten gelden voor deze zogenaamde radioapparatuur.

Verklaring van Overeenstemming

Bij alle artikelen waarop de RED van toepassing is, moet de Verklaring van Overeenstemming worden toegevoegd aan het artikel. Dit document, waarmee de fabrikant verklaart dat het product aan de relevante veiligheidseisen voldoet, mag op twee manieren worden bijgevoegd: de volledige Verklaring van Overeenstemming wordt bijgesloten in de instructies, óf een vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring wordt in de instructietekst opgenomen. Wanneer de vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring wordt gebruikt, moet er daarbij worden aangegeven op welke specifieke webpagina de volledige Verklaring van Overeenstemming te vinden is.

Op welke leveringsvormen is de RED van toepassing?

De RED is van toepassing op alle leveringsvormen van radioapparatuur, inclusief verkoop op afstand. Dit betekent dat u ook aan de RED moet voldoen wanneer u uw product aanbiedt via een internetplatform.

Meer weten over RED en onze dienstverlening?

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of via info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte