19 april 2019

Speelgoed of muziekinstrument?

Op 26 februari 2019 heeft de Europese Commissie (EC) de herziene handleiding nr. 10 voor muziekinstrumenten gepubliceerd. De EC en de expertgroep voor speelgoedveiligheid hebben meerdere handleidingen opgesteld om fabrikanten, importeurs, distributeurs en overheidsinstanties te helpen bij de interpretatie en toepassing van de Speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG. Deze handleidingen zijn niet juridisch bindend, maar geven de mening van de meerderheid van de expertgroep.

De herziene versie verduidelijkt het grijze gebied tussen speelgoed muziekinstrument en een echt muziekinstrument. Het document is uitgebreid met informatie en voorbeelden waarom een product te classificeren is als speelgoed muziekinstrument of echt muziekinstrument.

Speelgoed muziekinstrument versus echt muziekinstrument

Bij speelgoed is de muzikale kwaliteit niet het doel van het gebruik. Dit type speelgoed is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek. Zij kunnen daarmee geluiden van eenvoudig, lage kwaliteit produceren. Speelgoed muziekinstrumenten zijn kleurrijker, bevatten minder toetsen en zijn vaak verkleinde imitaties van echte muziekinstrumenten.
Echte muziekinstrumenten voor kinderen, die dus niet als speelgoed beschouwd worden, zijn gemaakt om te gebruiken bij een muziekstudie of -optreden. Echte muziekinstrumenten kunnen worden gestemd en zijn ontworpen voor het uitbrengen van muziek.

In de praktijk

In de meeste gevallen zijn speelgoed muziekinstrumenten die binnen de scope van Speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG vallen en echte muziekinstrumenten makkelijk van elkaar te onderscheiden. Echter, in enkele gevallen zijn muziekinstrumenten moeilijk te classificeren. Denk aan maracas, deze kunnen bestemd zijn voor kinderen onder de 14 jaar zijn met het doel om mee te spelen of er simpele muziek tonen mee te maken. Daarnaast zijn er ook speelgoedrammelaars, in de vorm van maracas, voor kinderen die te jong zijn om rechtop te zitten zonder hulp.

Speelgoed dat in de handel wordt gebracht dient te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de Speelgoedveiligheidsrichtlijn. Het is van belang om op te merken, dat het redelijkerwijs te verwachten gebruik belangrijker wordt geacht dan de verklaring van het beoogde gebruik van de fabrikant.

Als de fabrikant het muziekinstrument als echt muziekinstrument bestempelt, moet hij deze claim kunnen ondersteunen. Binnen de Speelgoedveiligheidsrichtlijn bevat een scope waarin de definitie staat om te classificeren of een product speelgoed is of niet.

Bij het classificeren van een muziekinstrument en/of speelgoed, is het belangrijk om dit van geval tot geval te beoordelen en alle relevante factoren in overweging te nemen. Wat is bijvoorbeeld de juiste leeftijdsclassificatie van het product? Aan welke wettelijke eisen moet het speelgoed voldoen? En welke markeringen zijn van toepassing?

Ondersteuning nodig?

Twijfelt u of een product geclassificeerd moet worden als speelgoed of heeft u ondersteuning nodig bij de bepaling van de leeftijdsclassificatie van speelgoed? Of wilt u weten welke wettelijke eisen van toepassing zijn op uw speelgoed? Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte