10 maart 2020

Sportuitrusting als persoonlijk beschermingsmiddel

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden vaak geassocieerd met professioneel gebruik. Bijvoorbeeld bij het uitoefenen van beroepen waar risico’s aan verbonden zijn. Terecht? Niet helemaal. Ook beschermingsmiddelen voor particulier gebruik, waaronder het beoefenen van sportactiviteiten, worden beschouwd als PBM. Valt uw product binnen de scope?

Scheenbeschermers voor het voetballen, handschoenen bij het kickboksen of een helm voor tijdens het fietsen of skiën. Al deze producten zijn ontworpen en vervaardigd met het doel om de drager te beschermen tegen de risico’s tot verwondingen tijdens het beoefenen van een sportactiviteit. Dergelijke producten moeten voldoen aan de vereisten uit Verordening (EU) 2016/425 Persoonlijke Beschermingsmiddelen en moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens deze verhandelt mogen worden op de Europese markt.

Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen

CE staat voor Conformité Européenne, een directe vertaling hiervan is Europese conformiteit. In het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen houdt dat in dat het product moet voldoen aan de van toepassing zijnde, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals gesteld in de verordening.

Om een vermoeden van conformiteit met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen aan te kunnen tonen, moet er gebruik gemaakt worden van Europese normen. Deze normen beschrijven de veiligheidseisen voor specifieke typen producten. Voor sport beschermingsmiddelen zijn er diverse normen beschikbaar.

Ook zijn fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht tot het uitvoeren van een conformiteitsbeoordelingsprocedure. Welke procedure er gevolgd moet worden hangt af van de risicocategorie waar het product onder valt.

Risicocategorieën

Afhankelijk van het gebruiksdoel bieden persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming tegen specifieke risico’s. Een harde val op het hoofd heeft andere gevolgen dan een bijvoorbeeld een trap tegen een scheenbeen. Risico’s en de daarbij behorende mogelijke gevolgen verschillen. PBM worden in de verordening daarom ingedeeld in verschillende risicocategorieën.

Hoewel de verordening een algemene omschrijving geeft van de verschillende risicocategorieën op basis van de hoogte van het risico en de ernst van de gevolgen is het vaak lastig een product in te delen in de juiste categorie. De Europese Commissie heeft daarom een guideline opgesteld waarin specifieke productgroepen en de daarbij behorende risicocategorie beschreven staan. Sport beschermingsmiddelen worden in het algemeen als volgt ingedeeld:

Categorie I:

Onder deze categorie vallen sportuitrustingen die beschermen tegen bijvoorbeeld kneuzingen, schaafwonden en lichte brandwonden. Voorbeelden van dergelijke producten zijn bokshandschoenen en volleybal kniebeschermers. Voor producten in deze categorie moet de fabrikant zelf een conformiteitsbeoordelingsprocedure op basis van interne productiecontrole uitvoeren en de CE-markering aanbrengen op het product.

Categorie II:

Binnen deze categorie vallen uitrustingen die de drager beschermen tegen hogere risico’s zoals het gevolg van botsingen met andere personen of het vallen tijdens het sporten. Voorbeelden hiervan zijn rug beschermers voor mountainbikers en scheenbeschermers voor tijdens het voetballen. Voor deze categorie is binnen de conformiteitsbeoordelingsprocedure ook een EU-typekeuring vereist. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerde instantie. Na de EU-typekeuring mag de CE-markering worden aangebracht.

Ondersteuning nodig?

Op onze expertisepagina kunt u meer informatie vinden over persoonlijke beschermingsmiddelen. Heeft u advies nodig over uw specifieke rol als marktdeelnemer of uw product? Précon Quality Services adviseert en ondersteund u graag bij het in kaart brengen van en het voldoen aan uw verplichtingen uit verordening EU 2016/425 Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte