23 april 2019

Update EN 1400: Veiligheidseisen voor fopspenen

De nieuwe versie van EN 1400 is gepubliceerd in september 2018. Tegenstrijdige nationale normen moesten uiterlijk 31 maart 2019 worden ingetrokken. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie?

Fopspenen worden gebruikt door baby’s en jonge kinderen: een kwetsbare doelgroep waarbij het van uiterst belang is dat er goede veiligheidseisen worden gesteld. Deze eisen zijn in de EN 1400 omschreven. Hierin worden eisen gesteld aan gebruikte grondstoffen, de afmetingen en sterkte van fopspenen. Ook worden eisen gesteld aan het vrijkomen van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het kind. De inhoud van de EN 1400 moet het veilig gebruik van fopspenen waarborgen.

Voornaamste wijzigingen EN 1400

De thermoplasten zijn in vergelijking met de vorige versie nu onderverdeeld in 2 categorieën: ‘Alle thermoplasten’ en ‘Polycarbonaat en Polysulfon’. Thermoplasten zijn kunststoffen die flexibel en sterk zijn. Polycarbonaat en polysulfon zijn een type thermoplast waarin nog resten van BPA (Bisfenol A) zitten, omdat BPA gebruikt is voor de vervaardiging van deze kunststoffen. In de vernieuwde versie van de EN 1400 is vastgelegd dat voor polycarbonaat en polysulfon een BPA migratietest moet worden uitgevoerd. BPA wordt niet gebruikt in de vervaardiging van andere thermoplasten, zoals polystyreen en polypropyleen. Een BPA migratietest voor deze kunststoffen is dan ook niet van toepassing.

Een tweede wijziging is dat de migratielimiet voor BPA is verlaagd met 92%. Voor twee lidstaten in de EU is deze migratielimiet niet streng genoeg. In deze lidstaten geldt een geheel verbod op het gebruik van BPA in fopspenen.

De derde wijziging is een uitbreiding van de lijst van stoffen met een migratielimiet. De uitbreiding betekent dat er in de vernieuwde versie van norm 19 stoffen getest moeten worden. Deze uitbreiding wordt veroorzaakt door het verdelen van chromium in twee types: chromium (III) en chromium (VI). Verder is organisch tin toegevoegd aan de lijst van stoffen met een migratielimiet.

Tenslotte zijn de migratielimieten voor arsenicum en barium verhoogd en is de migratielimiet voor nikkel verlaagd met bijna 400%.

Fopspenen die in Nederland verhandeld worden

U kunt de EN 1400 gebruiken om aan te tonen dat uw fopspenen veilig zijn. Voldoen uw fopspenen reeds aan de oudere versie? Dan adviseren wij u om te beoordelen of uw fopspenen aanvullend getest moeten worden op de bovengenoemde wijzigingen.

Ondersteuning nodig?

Wilt u advies bij het beoordelen of u met uw oudere versie van EN 1400 nog voldoet aan de nieuwe vereisten of wilt u fopspenen gaan verhandelen in Nederland en zoekt u een deskundige partner om u hierover te adviseren? Précon Quality Services kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte