1 oktober 2019

Update EN 71-14 – Trampolines voor huishoudelijk gebruik

Op 23 juli 2019 heeft de Europese Commissie uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1254 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Hierbij is de nieuwe norm voor speelgoedtrampolines EN 71-14: 2018 aangenomen als een geharmoniseerde norm onder de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. De belangrijkste herziening van de norm is de toevoeging van ingegraven inbouwtrampolines.

Trampolines vallen binnen de reikwijdte van Richtlijn 2009/48/EG speelgoed voor huishoudelijk gebruik door één persoon tegelijk zowel binnen als buiten. Speelgoedtrampolines moeten sinds maart 2015 voldoen aan de specifieke veiligheidseisen uit de norm EN 71-14. Trampolines in openbare speelruimtes en trampolines voor professioneel of fitness gebruik zijn hier van uitgesloten.

EN 71-14 norm behandelt aspecten zoals stabiliteit, beknelling, sterkte, gevaar voor verbrijzeling en scherpe randen en punten. Als de speelgoedtrampolines niet voldoen aan de veiligheidseisen, ontstaan er risico’s zoals spierletsel, gewrichtsletsel, kneuzing of botbreuk door het stoten, vallen of beknellen.

Als reactie op het toenemende aanbod van ingegraven inbouwtrampolines op de markt en om de veiligheid te blijven waarborgen, heeft de Commissie van het Europees Comité voor normalisatie (CEN) de geharmoniseerde norm EN 71-14:2014+A1:2017 voor trampolines herzien. Daarvoor komt de nieuwe geharmoniseerde norm EN 71-14:2018 in de plaats.

Voorheen waren ingegraven inbouwtrampolines nog uitgesloten van EN 71-14, waardoor het aan verificatie door EG-typeonderzoek moesten worden onderworpen. Bestaande geharmoniseerde normen konden slechts gedeeltelijk toegepast worden. Bij een EG-typeonderzoek onderzoekt een aangemelde keuringsinstantie op basis van het technische ontwerp en het monster voldoen aan de essentiële eisen van de Speelgoedrichtlijn. Met de nieuwe norm is EG-typeonderzoek niet langer nodig.

Andere aanpassingen in de nieuwe norm EN 71-14:2018 hebben betrekking op onderstaande aspecten:

  • definities
  • categorieën
  • beknelling
  • behuizingen, duurzaamheid van materialen
  • matdoorbuiging ten gevolge van belasting
  • waarschuwingen, markeringen en instructies testmethodes.

Naleving van deze nieuwe norm kan een vermoeden van overeenstemming met de Speelgoedrichtlijn opleveren. Het niet voldoen aan de richtlijn is een overtreding. Om ervoor te zorgen dat fabrikanten voldoende tijd hebben om hun speelgoedtrampolines aan te passen aan de herziene specificaties van de nieuwe norm, is de huidige geharmoniseerde norm EN 71-14: 2014 + A1: 2017 nog geldig tot 22 januari 2020.

Ondersteuning nodig?

Fabrikanten en importeurs die trampolines op Europese markt brengen worden geadviseerd om na te gaan of hun producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de nieuwe norm en moeten indien nodig opnieuw te laten testen en certificeren. Heeft u vragen aan welke specifieke eisen uw speelgoedtrampolines of andere speelgoed moeten voldoen? Précon Quality Services kan u helpen! Wij beschikken over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van product compliance voor speelgoed. Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte