16 december 2019

Uw chemische producten op de Europese markt verkopen? Vergeet de C&L inventaris niet!

Dat etiketten van chemische consumentenproducten als schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers aan strenge wettelijke eisen moeten voldoen is u vast niet onbekend. Dat deze producten in veel gevallen moeten worden aangemeld bij de nationale antigifcentra (en op termijn bij het nieuwe Europese antigifcentrum) weten veel bedrijven ook. Steeds meer bedrijven weten inmiddels ook dat zij stoffen moet registreren als zij deze voor meer dan 1000 kg per jaar produceren of importeren. Maar wist u dat er nog een aanmelding is die u moet verzorgen als u chemische producten op de Europese markt verkoopt?

De Europese inventaris van indelingen en etiketteringen: de C&L inventaris

De C&L inventaris is een openbare databank met informatie over de gevarenindeling van stoffen die in Europa in de handel zijn gebracht. Deze informatie is onder andere afkomstig uit de CLP verordening (de geharmoniseerde indeling van de betreffende stof) en bestaande REACH registraties.

Ook als u een stof niet hoeft te registreren heeft u vaak wel de verplichting om informatie over de gevarenindeling van de door u gebruikte stoffen door te geven aan ECHA. U moet hiervoor een C&L kennisgeving indienen.

Wanneer is een C&L kennisgeving verplicht?

Als u chemische consumentenproducten op de Europese markt verkoopt bent u verplicht een C&L kennisgeving in te dienen bij ECHA als u:

 • Een chemische stof voor meer dan 1000 kg importeert en deze volgens de REACH-verordening moet registreren
 • Een chemische stof voor meer dan 1000 kg importeert en deze volgens de REACH-verordening moet registreren
 • Een mengsel importeert dat stoffen bevat die op zichzelf zijn ingedeeld als gevaarlijk volgens de criteria in de CLP verordening en in dermate hoge concentraties aanwezig zijn dat het complete mengsel is ingedeeld als gevaarlijk

Dit betekent dat importeurs van chemische consumentenproducten die volgens de CLP verordeining zijn ingedeeld als gevaarlijk, óók een C&L kennisgeving moeten indienen voor de stoffen die aan deze gevarenindeling hebben bijgedragen.

Welke gegevens moet een C&L kennisgeving bevatten?

Als u chemische consumentenproducten importeert die zijn ingedeeld in één of meerdere gevarencategorieën, dient u per gevaarlijke stof een kennisgeving in. Deze kennisgeving bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • de naam en contactgegevens van de kennisgever
 • de identiteit van de stof, zoals:
  • o de stofnaam en andere identificatiegegevens
   o informatie over de moleculaire en structurele formule
   o de stofsamenstelling
   o de gebruikte additieven
 • informatie over eventuele verontreinigingen
 • de indeling van de stof volgens de criteria in de CLP verordening
 • specifieke concentratiegrenzen of vermenigvuldigingsfactoren zoals bedoeld in artikel 10 van de CLP verordening, indien van toepassing
 • de van toepassing zijnde etiketteringselementen, zoals:
  • o gevarenpictogram(men)
   o signaalwoord
   o gevarenaanduiding(en)
   o eventuele aanvullende informatie over de betreffende gevaren

  Een kennisgeving moet uiterlijk één maand nadat u uw product op de Europese markt heeft gebracht zijn ingediend.

  Ondersteuning nodig?

  Gebruikt u als gevaarlijk ingedeelde stoffen in uw producten en moet u hiervoor een kennisgeving indienen bij ECHA? Précon Quality Services kan u hierbij ondersteunen! Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte