4 april 2019

Veiligheidseisen voor kaarsen. Update EN 15426: Kaarsen – specificatie voor het roetgedrag

In november 2018 is de nieuwe versie van EN 15426: Kaarsen – Specificatie voor het roetgedrag gepubliceerd. Tegenstrijdige nationale normen waaronder de Britse en Duitse normen moeten uiterlijk in mei 2019 worden ingetrokken. Wat betekent dit voor kaarsen die in Nederland worden verhandeld? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe norm?

Kaarsen die worden verhandeld op de Nederlandse markt moeten voldoen aan het Warenwetbesluit algemene productveiligheid (WAPV), waarin de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid is geïmplementeerd. Er zijn geen Nederlandse normen voorhanden: u kunt een drietal Europese productveiligheidsnormen gebruiken om aan te tonen dat uw kaarsen voldoen aan de WAPV. De specificaties voor brandveiligheid komen aan bod in EN 15493, productveiligheidstekens vloeien voort uit EN 15494 en in EN 15426 worden de vereisten en de testmethodes gespecificeerd voor het evalueren van het roetgedrag van brandende kaarsen die bedoeld zijn voor binnenshuis.

Belangrijkste wijzigingen EN 15426

In EN 15426 wordt de uitstoot van roet gemeten aan de hand van de roetindex van drie testmonsters. Hoe groter de uitstoot van roet is, hoe hoger de roetindex is. In de oude versie was één van de vereisten dat elke individuele kaars een roetindex van 2 niet overschrijdt. In de nieuwe versie is deze eis vereenvoudigd en is de individuele vereiste niet langer van toepassing: er wordt slechts gekeken naar de gemiddelde roetindex van de drie kaarsen.

Een tweede belangrijke wijziging betreft de tijdsperiode waarin roetuitstoot wordt gemeten. Kaarsen tot en met 39 gram worden in de oude versie in één periode verbrandt tot een resterende hoogte van 10mm wordt bereikt. In de nieuwe versie worden kaarsen zwaarder dan 25 gram getest in intervals van 240 minuten, met pauzes van minstens 60 minuten lang, tot de resterende hoogte 10mm is. Een pauze van minstens 60 minuten is nodig om onredelijke uitstoot van roet aan het begin van de volgende test periode te voorkomen. Extra uitstoot kan worden veroorzaakt door nog niet gestolde wax.

Praktijk

De testmethode is aangepast naar wat gangbaar is in de praktijk: de pauze van minstens 60 minuten lang, werd in test labs om praktische redenen al uitgevoerd. Ook kwam het bij de oude versie weinig voor dat één van de drie kaarsen de roetindex van 2 overschreed terwijl het vereiste gemiddelde van 1 wel werd gehaald. Dit betekent dat als uw kaarsen conform EN 15426:2007 zijn geproduceerd, u deze norm mogelijk alsnog kunt gebruiken om aan te tonen dat uw producten voldoen aan de WAPV. Het is echter raadzaam om dit wel zorgvuldig na te gaan.

Ondersteuning nodig?

Wilt u weten of uw kaarsen nog steeds voldoen aan de voorgeschreven productveiligheidseisen? Précon Quality Services kan u hierin assisteren. Neem contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte voor inhoudelijk advies.

Veiligheidseisen voor kaarsen Update EN 15426

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte