15 januari 2021

Wat u moet weten over de UFI code

Per 1 januari is bijlage VIII van de CLP verordening in werking getreden. Deze inwerkingtreding brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee als u of uw bedrijf handelt in producten die gevaarlijke stoffen of mengsels bevatten. Niet alleen wordt vanaf heden de aanmelding van gevaarlijke stoffen en mengsels bij de vergiftigingencentra Europees geregeld; ook is er een belangrijk etiketteringselement toegevoegd aan de al bestaande CLP etikettering. Namelijk de UFI code.

Op etiketten van producten die zijn ingedeeld in een gevarencategorie die betrekking heeft op gezondheidsgevaren of fysische gevaren moet, naast de bestaande etiketteringselementen ook een UFI code worden aangebracht. Op dit moment geldt dit alleen voor nieuwe producten die bedoeld zijn voor consumenten- en beroepsmatig gebruik. Vanaf 1 januari 2024 volgen dan de producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. De transitieperiode loopt af op 1 januari 2025. Vanaf dat moment is de UFI code een verplicht onderdeel van de CLP etikettering, ook voor al bestaande en eerder aangemelde mengsels.

Wat is de UFI code en wat is het doel ervan?

UFI staat voor Unique Formula Identifier. De UFI code is een uit zestien tekens bestaande alfanumerieke code die een verplicht etiketteringselement wordt op de etiketten van producten die gevaarlijke mengsels bevatten. Het is een uniek identificatienummer dat een specifiek product koppelt aan de bij de Europese vergiftigingencentra ingediende informatie. In het geval van een medisch noodgeval kan de juiste informatie over een gevaarlijk mengsel dan snel door de betrokken hulpverleners worden opgevraagd.

Wanneer is het een verplicht een UFI code te gebruiken?

Het is verplicht een UFI code te gebruiken voor producten met mengsels die zijn ingedeeld in een gevarencategorie die betrekking heeft op gezondheidsgevaren of fysische gevaren. Mengsels die uitsluitend zijn ingedeeld als schadelijk voor het milieu zijn uitgezonderd van deze verplichting.
Stoffen en mengsels die niet onder de bepalingen van de CLP verordening vallen, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetische producten en levensmiddelen hoeven uiteraard ook niet te worden voorzien van een UFI code.

Hoe kom ik aan een UFI code?

Bedrijven dragen zelf verantwoordelijkheid voor het genereren van UFI codes. Ze kunnen voor hun mengsels een UFI code genereren middels een online tool op de website van het European Chemicals Agency (ECHA). Hiervoor is alleen een BTW-nummer en een, aan het mengsel specifiek toegekend formuleringsnummer, nodig. Door gebruik te maken van het BTW-nummer van een bedrijf, wordt voorkomen dat aan mengsels van verschillende bedrijven dezelfde UFI codes worden toegekend.

Hoe moet de UFI code op het etiket worden geplaatst?

De code begint met de hoofdletters UFI gevolgd door een dubbele punt en een alfanumerieke code van zestien karakters. De UFI code dient duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket vermeld te worden op een eenvoudig vindbare plaats, bij voorkeur in de buurt van de gevarenpictogrammen of barcode. Wanneer het niet mogelijk is om de code op de binnenverpakking te plaatsen mag de UFI code ook worden aangebracht op een hangkaart, uitvouwbaar etiket of een buitenverpakking, maar altijd in de buurt van de overige CLP-etiketteringselementen.

Heeft u verdere vragen?

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u graag advies over het gebruik van de UFI code of over de aanmelding van uw gevaarlijke mengsels bij de Europese vergiftigingencentra? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 – 65 66 010 of info@precon.group.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte