Nieuwe wijze van aanmelden voor gevaarlijke mengsels Aanmeldingen antigifcentra

Volgens de Europese CLP-verordening (EG nr. 1272/2008) bent u als producent of importeur van chemische consumentenproducten verplicht de consument te voorzien van voldoende informatie over de gevaren en het veilig gebruiken hiervan. Dit is uiteraard belangrijk om de veiligheid van de consument te kunnen garanderen. Incidenten zijn echter nooit helemaal te voorkomen.

Wat als de consument toch medische hulp nodig heeft nadat hij in aanraking is gekomen met een chemisch product? Dan is het van belang dat (medisch) hulpverleners over voldoende informatie beschikken om adequaat te kunnen handelen. Daarom heeft u in veel gevallen de verplichting om uw chemische producten aan te melden bij de hiervoor aangewezen instanties van de lidstaten waar het product wordt verkocht. Dit worden ook wel antigifcentra genoemd.

Neem contact op
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Waar kan Précon u bij helpen?

Geharmoniseerde aanmelding
Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanmelding bij de Europese antigifcentra centraal georganiseerd. Précon kan u helpen te beoordelen of een product moet worden aangemeld.

European Product Categorisation System (EuPCS)
Om aan uw verplichtingen uit de Europese CLP-verordening te kunnen voldoen, moet u informatie verstrekken over het voornaamste beoogde gebruik van uw mengsels. Hiervoor is het EuPCS ontwikkeld. Door middel van dit systeem kent u een productcategorie aan uw mengsel toe. Deze wordt gebruikt bij uw aanmelding. Précon kan u ondersteunen bij het juist categoriseren van uw producten.

Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Een inhoudelijk juist VIB is essentieel voor het aanmelden van uw producten. Het veiligheidsinformatieblad bevat de informatie die u nodig heeft om een product aan te melden bij ECHA. Wilt u weten of uw VIB bruikbaar is om uw product aan te melden bij het Europese portaal? Doe dan onze gratis VIB-QuickScan! Is uw VIB niet bruikbaar? Dan kunnen wij een nieuw VIB voor u opstellen.

VIB-QuickScan
GRATIS-VIB-QuickScan
Binnen 5 minuten inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw product.

Start VIB Quick Scan

Poison Centres Notification Portal (PCNP)
Aanmeldingen worden gedaan via het online portaal van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Hierin kunnen bedrijven informatie over hun gevaarlijke mengsels gestructureerd invoeren. De informatie wordt dan beschikbaar voor de antigifcentra. Précon heeft ruime ervaring in het aanmelden van producten via de PCNP en kan uw aanmeldingen verzorgen.

UFI code
Vanaf 1 januari 2021 is de UFI-code die u gebruikt bij het aanmelden van uw producten een verplicht etiketteringselement. Uiteraard is het belangrijk bij te houden welke UFI-codes worden gebruikt voor verschillende formuleringen. Précon kan u helpen bij het opstellen van wettelijk conforme etiketten en het bijhouden van een UFI administratie.

Afspraak maken
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik verplicht een product aan te melden bij het antigifcentrum?
Als het product (mengsel) is ingedeeld als gevaarlijk volgens de CLP-verordening en het gevaar valt in de categorieën gezondheidsgevaren of fysisch-chemische gevaren.
Wanneer treedt bijlage VIII van de CLP-verordening in werking?
De wijzigingen in bijlage VIII treden niet voor alle soorten producten gelijktijdig in werking. De volgende ingangsdata gelden per productgroep:
- 1 januari 2021: producten voor consumenten en professioneel gebruik;
- 1 januari 2024: producten voor industrieel gebruik;
- 1 januari 2025: producten waarvoor eerder al aanmelding is gedaan (einde transitieperiode).

Als u consumentenproducten verkoopt die moeten worden aangemeld betekent dit dat uw nieuwe producten vanaf 1 januari 2021 moeten zijn aangemeld via het nieuwe “Poison Centre Notification Format”.
Hoe moet ik mijn gevaarlijke mengsel aanmelden bij de Europese gifcentra?
Bedrijven moeten voor de aanmelding gebruik maken van het “Posion Centre Notification format”. Dit is een online portaal waarmee bedrijven informatie over hun gevaarlijk mengsels kunnen doorgeven aan ECHA en de gifcentra. De volgende informatie moet worden ingediend:
- Productidentificaties als handelsnaam en UFI code;
- Contactgegevens van de indiener;
- Indeling en etikettering van het mengsel;
- Toxicologische informatie en fysische en chemische eigenschappen;
- Concentratie of concentratiebreik van de mengselbestanddelen;
- Indeling en identificatie van de mengselbestanddelen.
Wat is een UFI-code?
Om het werk van de gifcentra te vereenvoudigen en een snellere identificatie van een gevaarlijk mengsel mogelijk te maken is de UFI-code in het leven geroepen. De UFI-code, ofwel Unique Formula Identifier, is een unieke 16-cijferige alfanumerieke code waarmee een mengsel gekoppeld is aan de informatie beschikbaar bij de antigifcentra.

De UFI-code moet verplicht worden vermeld op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad, en is tevens onderdeel van de informatie die moet worden aangemeld bij de antigifcentra. De UFI-code moet door bedrijven zelf worden gegenereerd in een door ECHA beheerde webapplicatie.
Wanneer moet een notificatie worden vernieuwd of geüpdate?
Een notificatie moet geactualiseerd worden in de volgende gevallen:
- De naam of productidentificatie van het mengsel wordt gewijzigd;
- De gevarenindeling van het mengsel is veranderd;
- Er komt nieuw toxicologische informatie beschikbaar over het mengsel of de bestanddelen;
- De samenstelling van het mengsel is gewijzigd.
Toon alle veelgestelde vragen

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief