Richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften Blue Guide

De Blue Guide is gepubliceerd door de Europese Commissie met als doel het vrije verkeer van goederen te waarborgen en een hoog niveau van bescherming van de consument in de Europese Unie te garanderen.

De gids biedt handvatten voor de implementatie van de wettelijke productveiligheidsvoorschriften die gelden in de Europese Unie. De bedoeling is hiermee meer uniformiteit en samenhang in de toepassing van deze veiligheidsvoorschriften te realiseren. In verschillende sectoren en de Europese markt als geheel.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Scope van de Blue Guide

De Blue Guide behandelt de regels die gelden voor non-food consumentenproducten en non-food producten die zijn bedoeld voor industrieel of beroepsmatig gebruik. De gids bevat een volledige lijst van harmonisatiewetgeving die van toepassing is op deze producten. Voorbeelden hiervan zijn elektrische apparatuur, speelgoed, medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De volgende wetgeving valt buiten de scope van de gids:

  • De richtlijn inzake algemene productveiligheid
  • De wetgeving van de Unie betreffende motorvoertuigen, bouwproducten, REACH en chemicaliën

Wat staat er in de Blue Guide?

De Blue Guide behandelt de volgende onderwerpen:

  • De rollen van verschillende marktdeelnemers in de toeleveringsketen: fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs) en hun verplichtingen
  • Essentiële producteisen: de rol van harmonisatiewetgeving met betrekking tot conformiteit van producten, vereisten voor traceerbaarheid, technische documentatie, EU-conformiteitsverklaring en markeringsvoorschriften zoals CE-markering
  • Conformiteitsbeoordelingsprocedure: de structuur van de procedure en de rollen en verantwoordelijkheden van wetgevers, fabrikanten, conformiteitsbeoordelingsinstanties en aangemelde instanties
  • Accreditatie: controle op kwaliteitsmanagementsystemen en processen van conformiteitsbeoordelingsinstanties
  • Markttoezicht: de activiteiten en procedures van markttoezichthouders en de verantwoordelijkheden van de lidstaten
  • Internationale aspecten van de EU-wetgeving met betrekking tot het verhandelen van producten

De Blue Guide is uitsluitend bedoeld als leidraad en is niet juridisch bindend. De gids blijft een ‘levend document’ en wordt periodiek vernieuwd op basis van de laatste ontwikkelingen in de Europese wetgeving over productveiligheid.

Wat kan Précon voor u betekenen?

Précon heeft een uitgebreid team dat veel ervaring heeft in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven. Onze expertise richt zich ook op het in kaart brengen van en het voldoen aan de verplichtingen die deze bedrijven hebben. Dit is uiteraard gebaseerd op de diverse Europese richtlijnen.

Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief