Intergamma is de organisatie achter de doe-het-zelf-formules GAMMA en KARWEI. Met bijna 400 bouwmarkten in Nederland en België is Intergamma hier al jaren de onbetwiste nummer één op de doe-het-zelfmarkt.

Intergamma heeft een assortiment van duizenden artikelen verdeeld over 2 formules, met ieder een eigen identiteit en met verkoopkanalen in Nederland en België. Dit samen met de dynamiek van de doe-het-zelf markt, waarin de concurrentie fors is, maakt dat het kwalitatief juist positioneren van private label producten, essentieel is om bij te dragen aan het onderscheidend vermogen van de formules. Ondertussen bulkt Intergamma van de ambities, moeten assortimentswisselkalenders gehaald worden en moeten wijzigingen in regelgeving bewaakt en toegepast worden.

Het team van kwaliteitsdeskundigen had behoefte aan een deskundige, pragmatische partner om te overleggen over complexe vraagstukken en nieuwe onderwerpen, maar ook aan een flexibele schil als ondersteuning van het dagelijkse proces. Met deze vragen benaderde Floris Jelier, Hoofd Kwaliteitsmanagement van Intergamma, Précon Quality Services.

Gefaseerde aanpak

Samen hebben we de behoeften van Intergamma kunnen aansluiten op de competenties van deskundigen bij Précon. Hierbij werd ook duidelijk dat binnen Intergamma de wens leeft om de uitgebreide product compliance kennis en Intergamma producteisen eenvoudig te kunnen delen met de inkopers.

Het bieden van ad hoc ondersteuning in het dagelijkse proces is als eerste fase van de samenwerking ingericht. Hiermee werd de ruimte gecreëerd om gezamenlijk tot een gedegen plan van aanpak voor het pilotproject te kunnen komen.

Er is gekozen voor een pilotproject zodat de betrokkenen bij Intergamma en Précon elkaar en ieders werkwijze in een korte periode goed hebben leren kennen. Met deze werkwijze verlopen vervolg projecten effectiever en efficiënter.

Pilotproject

De scope van het pilotproject omvatte twee commercieel belangrijke assortimentsgroepen en had als doel om product compliance protocollen voor productfamilies binnen deze groepen te ontwikkelen.

Een product compliance protocol is de verzameling van alle op een productgroep toepasselijke regelgeving en interne vereisten. De protocollen zijn zo flexibel van opzet dat het toevoegen van nieuwe dimensies of het aanpassen van de gekozen indeling eenvoudig kan worden gerealiseerd.

Précon Quality Platform

Na de succesvolle afronding van het pilotproject zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de productvereisten protocollen te kunnen ontsluiten naar de gebruikers binnen Intergamma. Gelijktijdig hebben we nagedacht over de noodzaak en mogelijkheden om de vereisten actueel te houden nadat ze gedeeld waren met de gebruikers.

Binnen Précon hebben wij daarom een platform ontwikkeld dat deze behoeften kan vervullen en de mogelijkheid biedt om onze consultants als flexibele schil in te zetten of om een sourcing agent in Azië een deel van het werk te laten doen.

Door de ontwikkelde protocollen op te nemen in een maatwerk demo voor Intergamma werden de voor- en nadelen van het inzetten van het platform goed inzichtelijk. De voordelen bleken zo overtuigend dat Intergamma ervoor heeft gekozen om het Précon Quality Platform in te gaan zetten.

Vervolgprojecten

In de gesprekken over het vormgeven van het vervolg aan het pilotproject en de opstart van het platform hebben we volgorde van de vervolgprojecten voor productvereisten protocollen zo kunnen inrichten dat deze aansluiten op de seizoenen kalender van Intergamma. De keuze voor deze aanpak zorgt ervoor dat de protocollen na oplevering snel gebruikt worden. De feedback over de bruikbaarheid in gesprekken met Aziatische fabrikanten en verbetersuggesties kunnen zo kort na introductie worden verwerkt in een nieuwe versie van een protocol.

Deze snelheid van continue verbeteren zorgt ervoor dat het gebruik van de protocollen als efficiënt en effectief wordt ervaren door de gebruikers. Die hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week, wereldwijd toegang tot de actuele Intergamma product compliance vereisten.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief