Voor haar inspecteurs productveiligheid was de NVWA op zoek naar een goede cursus op het gebied van voedselcontactmaterialen. Tijdens cursus gingen deelnemers interactief aan de slag met de Nederlandse en Europese wetgeving op gebied van migratie van ongewenste chemische stoffen.

Interactief

De op maat gemaakte interactieve cursus duurde drie dagen. Senior consultant en trainer Marco Bakker vertelt over de eerste dag: “Het werd een pittige dag voor de gretige deelnemers. Behalve de kinetische en thermodynamische factoren van invloed op het proces van migratie van chemische stoffen behandelden we ook de drie, in dit kader, belangrijkste Europese verordeningen: de kaderverordening 1935/2004, de GMP verordening 2023/2006 en de verordening 10/2011 voor kunststoffen. Veel wettekst dus.

Door consequent korte uitleg af te wisselen met een oefening werd het behapbaar. En voor mij als trainer controleerbaar of de inhoud daadwerkelijk begrepen werd. Zo kwam ik erachter dat het omrekenen van de migratietestresultaten naar het werkelijke kunststof product nog extra aandacht behoefde.

Vooral het omrekenen naar de werkelijke verhouding tussen het contactoppervlak en het volume van het levensmiddel bleek voor de inspecteurs ingewikkelder dan ik van te voren had ingeschat. We hebben hierop geanticipeerd door aan het begin van de tweede cursusdag deze stof nog eens extra te oefenen”.

Praktijkgericht

Femme Koen, specialist productveiligheid non-food bij Précon, trainde de rest van de lesstof “Mijn doel was om een vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijksituatie van de inspecteur. Ik heb daarom veel met simulatieoefeningen gewerkt. De deelnemers gaven aan dit erg prettig te vinden.

Gedurende het tweede deel van de training werd per materiaalsoort dieper in gegaan op de in Nederland geldende essentiële wettelijke eisen voor kunststof, glas, keramiek, metaal, hout en papier.

Ook aanvullende veiligheidseisen voor specifieke productgroepen als theeglazen, fluitketels en pannen werden op deze dag besproken. Theorie werd hierbij afgewisseld met praktische opdrachten. We hebben geoefend met het opzoeken van relevante informatie in de wettekst, maar ook met het signaleren van veiligheidsrisico’s van specifieke producten.

Verder oefenden de cursisten het correct beoordelen van de technische documentatie, zoals testrapporten en de verklaring van overeenstemming. Ter afsluiting volgde een uitleg over de eisen met betrekking tot etikettering van de consumptiegoederen. Ik had het niet alleen over verplichte traceerbaarheidsgegevens, maar bijvoorbeeld ook over veel voorkomende claims en hoe deze onderbouwd moeten zijn.”

De derde dag bestond behalve uit herhaling van de lesstof ook uit het afnemen van een toets.

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief