Beheers risico’s met due diligence

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de risico’s op schending van mensenrechten of milieustandaarden in hun productieketen. Inmiddels zijn er verschillende Richtlijnen vanuit de EU die grote bedrijven in verband daarmee een due diligence verplichting opleggen.

Lees verder over de ins en outs van due diligence.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Due diligence biedt ook voordelen en kansen

Wij weten uit ervaring dat het aanpakken van risico’s in de keten ten aanzien van mensenrechtenschendingen of milieustandaarden zeker geen makkelijk proces is en inzet en capaciteit vraagt van een bedrijf. Het is ook geen eenmalige exercitie, maar vraagt voortdurend onderhoud en bijsturing. Het raakt bovendien verschillende afdelingen én de directie, dus in die zin kan het niet worden overgelaten aan één persoon binnen het bedrijf.

Desondanks zien wij dat een due diligence verplichting ook gunstig kan zijn voor een bedrijf en past bij een professionele bedrijfsvoering, die niet naar binnen is gekeerd maar oog heeft voor de omgeving en de externe ontwikkelingen die plaatsvinden. Risicobeheersing ten aanzien van mensenrechten en milieu kan reputatieschade vanwege misstanden voorkomen en er voor zorgen dat een bedrijf zich in positieve zin kan profileren ten opzichte van zijn concurrenten.

Ander belangrijk voordeel van het due diligence proces is dat het een bedrijf inzicht geeft in de belangrijkste issues die op korte, middellange en lange termijn spelen en waar een bedrijf rekening mee moet houden. Dit kan daarmee belangrijke input zijn voor de strategie van een bedrijf.
En ‘last but not least’ stelt een goed uitgevoerd due diligence proces een bedrijf in staat om naar externen te verantwoorden, bijvoorbeeld in een duurzaamheidsverslag, welke maatregelen worden genomen én welke niet. Dit vergroot het vertrouwen en is gunstig voor het bedrijf richting zijn klanten, investeerders en andere relatiepartners.

Précon Consulting Group

De duurzaamheidsconsultants van Précon beschikken over praktijkervaring met betrekking tot het implementeren van de zes stappen van due diligence in een bedrijf. Wij maken daarbij gebruik van verschillende tools, bijvoorbeeld voor het doen van een risico-analyse en -assessment, of een nulmeting op diverse duurzaamheidsonderwerpen.
Précon kan adviseren over het opzetten van een duurzaam inkoopbeleid, over leveranciersselectie en -beoordeling, of over het monitoren van de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen bij leveranciers. Wij hebben daarbij ervaring met het vastleggen van de noodzakelijke informatie in – bijvoorbeeld – een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem.

Précon levert consultancy op maat en we stemmen onze dienstverlening daarom af op de precieze behoeften van de klant. In company training over het due diligence proces kan daar onderdeel van zijn.

Interesse?

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief