Beheers risico’s met due diligence

Organisaties worden zich steeds bewuster van de risico’s in hun dynamische supply chain. Er zijn verschillende richtlijnen die beschrijven wat van organisaties wordt verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, veiligheid en milieu. Dit zijn voorbeelden van MVO-risico’s die zich in alle supply chains kunnen voordoen. Door het toepassen van due diligence kunt u deze inzichtelijk maken en beheersen.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Waarom due diligence?

Due diligence is een continu proces, waarbij de negatieve effecten van bedrijfsvoering op mens en milieu in kaart worden gebracht en aangepakt.

Onethisch gedrag binnen organisaties kan leiden tot een crisis met reputatieschade en hoge kosten. Om dat te voorkomen investeren organisaties in een complianceprogramma of -specialist, niet alleen ter voorkoming van reputatieschade maar ook om aan de hoge standaarden van investeerders en die van consumenten te voldoen. Financiële, operationele risico’s en de veranderende regelgeving zijn beweegredenen om due diligence in bestaande managementsystemen toe te passen.

Het inzichtelijk maken van de MVO-risico’s, is een grote uitdaging voor organisaties die te maken hebben met een complexe, dynamische of niet-transparante supply chain.
Bij Standaard toezicht moeten uw quality assurance & quality control processen op onderdelen nog verbeterd worden om als voldoende beoordeeld te worden. Bij Intensief toezicht functioneren deze processen in het geheel niet en wordt uw bedrijf geconfronteerd met verzwaarde import- en productcontroles totdat aantoonbaar is dat deze processen structureel zijn verbeterd.

Onze consultants kunnen u helpen bij ontwerpen en het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen in uw processen, zodat u zich kan blijven focussen op uw core-business.

Inzicht in de supply chain

Met behulp van tools zoals self-assessment, productielocatie-audits maar ook country-risk mapping en een leveranciersperformance-systeem kunnen de verschillende schakels in de supply chain worden gemeten. Met deze informatie kan bijvoorbeeld beoordeeld worden of alle partijen in de supply chain voldoen aan het MVO-bedrijfsbeleid. Bovendien wordt duidelijk of alle partijen in de supply chain verantwoordelijkheid nemen voor de schadelijke neveneffecten die onbewust door het ondernemen ontstaan. Ook is het waardevol te weten hoe uw organisatie intern hier invulling aan geeft. En of dit voldoende is voor het realiseren van de MVO-ambitie van de organisatie.

Het uitvoeren van due diligence in de gehele supply chain geeft inzicht in hoe uw organisatie en uw leveranciers omgaan met hun verantwoordelijkheden en het naleven van wet- en regelgeving en (inter)nationale richtlijnen.

Due diligence en Précon Consulting Group

Hoe uw leveranciers te werk gaan en onder welke omstandigheden uw producten tot stand komen is essentieel voor het beheersen van uw MVO-risico’s.

Heeft u een vraagstuk over een MVO-onderwerp zoals ketenbeheer, leveranciersprestatie, country-risk mapping? Of wilt u informatie over hoe u invulling kunt geven aan een programma of welke standaard van toepassing is?

Précon gelooft in supply chains die transparant en inzichtelijk zijn. Organisaties hebben er baat bij door snel te kunnen anticiperen op negatieve effecten. Door samenwerking met de partijen in de supply chain wordt continue verbetering en efficiency voor het beheersen van MVO-risico’s gestimuleerd.

Précon brengt samen met u de gehele supply chain in kaart. Wij ondersteunen uw organisatie in het organiseren van uw due diligence en kunnen u ook in een bestaand programma ondersteunen met onze kennis en ervaring.

Interesse?

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief