Uw partner voor al uw vragen over de EG Verklaring van Overeenstemming

De EG Verklaring van Overeenstemming (VvO) wordt ook vaak aangeduid met de termen CE-verklaring, CE-certificaat of CE-conformiteitsverklaring. Wanneer u niet vertrouwd bent de inhoud van de Nieuwe Aanpakrichtlijnen dan maakt deze veelvoud aan gebruikte begrippen het niet eenvoudiger om te begrijpen wat precies wordt bedoeld met dit document en waarom dit document een cruciale rol speelt bij het op de markt brengen van uw producten in de EU.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Waarom moet u een EG Verklaring van Overeenstemming opstellen?

Nadat u als fabrikant, importeur of private labelhouder het volledige conformiteitsproces heeft doorlopen en aantoonbaar hebt gemaakt dat uw product voldoet aan de essentiële eisen uit de toepasselijke richtlijnen moet u de VvO opstellen. Hiermee verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor de conformiteit van het product met wet- en regelgeving. Na het opstellen van de VvO mag u op het product de CE-markering aanbrengen. Deze markering is geen keurmerk, maar de afsluiting van uw succesvol doorlopen zelfcertificeringsproces.

Hoe moet u de EG Verklaring van Overeenstemming beschikbaar stellen?

De VvO is de onderbouwing dat uw product voldoet aan de wettelijke vereisten en vrij verhandeld mag worden op de EU-markt. Afhankelijk van de richtlijnen die op uw product van toepassing zijn verschillen ook de wettelijke eisen voor het beschikbaar stellen van uw VvO. In sommige gevallen moet u de VvO bij uw product leveren, in andere gevallen moet u deze online beschikbaar stellen en in weer andere gevallen hoeft u de VvO alleen ter beschikking te stellen aan de volgende schakel in de keten.

Hoe moet de EG Verklaring van Overeenstemming eruit zien?

De verplichte inhoud en opmaak van de VvO is weer afhankelijk van de toepasselijke richtlijnen. In die richtlijnen bevindt zich in de bijlagen vaak een modelverklaring. Wanneer deze ontbreekt in de richtlijn dan moet de VvO worden gebaseerd op de modelverklaring uit Besluit 782/2008/EG.

Om beeld te krijgen hoe verschillende de inhoud van een VvO kan zijn kunt u hieronder een voorbeeld downloaden waarin een VvO is opgemaakt volgens:

  • Richtlijn 2009/48/EU inzake de veiligheid van speelgoed en
  • Verordening 2016/245 persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de EG Verklaring van Overeenstemming voor uw producten? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Samen kunnen we dan de mogelijkheden verkennen om u te ondersteunen bij het opstellen, onderhouden en juist verspreiden van uw EG Verklaringen van Overeenstemming.

Neem vrijblijvend contact met ons op.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief