Aan welke wet- & regelgeving moet uw product voldoen? GPSD voor uw product

Alle producten die binnen de Europese Unie worden geproduceerd of van buiten de EU worden geïmporteerd, moeten voldoen aan EU wet-en regelgeving. Een dergelijk product valt óf onder de Richtlijn Algemene Product Veiligheid (2001-95-EG), internationaal bekend als General Product Safety Directive (GPSD), óf onder één van de specifieke Product Veiligheid richtlijnen.

De GPSD is van toepassing als specifieke Europese regelgeving voor de veiligheid van een product ontbreekt. Een voorbeeld van een product waarvoor specifieke regelgeving ontbreekt is bijvoorbeeld een baby verschoningsmat. Dit product valt niet onder de specifieke (speelgoed) richtlijn en hoeft daarom niet aan deze specifieke wet- en regelgeving te voldoen.

Het product moet wel voldoen aan de algemene veiligheidseisen zoals beschreven in de GPSD. Producten die niet vallen onder een specifiek richtlijn, mogen niet gemarkeerd worden met het CE logo.

Neem contact op
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Complexe zaak? Ons dagelijks werk

Valt uw product niet binnen de scope van specifieke wetgeving en vraagt u zich nu af aan welke veiligheidseisen uw product dan wel moet voldoen?

Précon Quality Services werkt al vele jaren als kwaliteitsadviseur voor grote internationale partijen in de supply chain. Wij hebben vrijwel alle soorten non-food artikelen in handen gehad en beoordeeld.

Wilt u een uitgebreide analyse van uw product waarbij de risico’s in kaart worden gebracht en een advies wordt uitgebracht over relevante wet- en regelgeving? Of bent u op zoek naar een tool waarmee u zelf in staat bent een risicoanalyse uit te voeren?

Maak dan gebruik van de Précon GPSD Service en zorg dat u een veilig product op de markt brengt.

Veelgestelde vragen

Moet mijn product altijd voldoen aan de richtlijn algemene productveiligheid?
De richtlijn is van toepassing als specifieke Europese wetgeving voor de veiligheid van een product ontbreekt of als deze ontoereikend is.

Voor bijvoorbeeld speelgoed gelden speciale richtlijnen waar de producten aan moeten voldoen. De richtlijn algemene productveiligheid is dan slechts van toepassing indien er risico’s zijn welke niet door de specifieke wetgeving worden gedekt.

Voor bijvoorbeeld kunstwimpers is er geen specifieke Europese wetgeving, daarvoor geldt dan de richtlijn algemene productveiligheid.
Hoe toon ik de veiligheid van mijn product dan aan?
Door het product te toetsen aan (geharmoniseerde) Europese normen of specifieke nationale vereisten kan een vermoeden van overeenstemming met de richtlijn algemene productveiligheid worden aangetoond. Als deze normen en vereisten niet bestaan of niet toereikend zijn, dan moet de beoordeling van de veiligheid worden gebaseerd op:

- aanbevelingen van de Europese Commissie;
- 'best practices' in de betrokken branche;
- de huidige stand van de techniek;
- de veiligheid die een consument redelijkerwijs mag verwachten.

De Précon GPSD Service kan u hierbij helpen om dit in kaart te brengen.
Voor welke producten geldt deze richtlijn niet?
De richtlijn geldt niet voor voedingsmiddelen, farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Voor deze producten gelden aparte regels en procedures.

Antiek en producten die bestemd zijn voor reparatie vallen ook buiten de richtlijn.
Wat zijn de gevolgen als ik een onveilig product op de markt breng?
Als een product onveilig blijkt te zijn, moeten de aanbieders ervan dit zo snel mogelijk melden aan de nationale marktautoriteiten en passende maatregelen nemen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld het product terugtrekken uit de markt, ook wel product recall of terugroepactie genoemd.

Als aanbieders niet tijdig reageren of geen passende maatregelen nemen, kan dat tot gevolg hebben dat er boetes opgelegd worden.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief