De juiste voorbereiding voor uw NVWA-controle op productveiligheid

U heeft bericht van de NVWA ontvangen waarin zij aankondigen binnenkort bij u langs te komen voor een inspectie met betrekking tot productveiligheid. De NVWA informeert u ook welke van uw producten zijn beoordeeld in het laboratorium en vraagt u om de volledige technische dossiers van deze producten aan te leveren.

NVWA-controle: wat u kunt verwachten

U wilt weten wat u kunt verwachten en zoekt u een deskundige partner die u kan helpen bij de voorbereiding op dit bezoek en die u kan bijstaan tijdens de inspectie. Wij hebben zeer ruime ervaring met NVWA-controles op productveiligheid. Sinds 2009 hebben onze consultants tientallen NVWA-inspecties in het kader van systeemgericht toezicht op productveiligheid bij non-food retailers met goed gevolg begeleid. Daarnaast heeft Précon samen met klanten al honderden technische dossiers met de NVWA besproken.

Tijdens de inspectie beoordeelt de NVWA uw quality assurance & quality control processen op:
  • Het beheersen van productrisico’s;
  • Het kunnen signaleren van gevaarlijke producten;
  • Het kunnen uitvoeren van corrigerende acties;
  • Geconstateerde tekortkomingen bij uw producten.

Wij weten wat u bij deze punten kunt verwachten en hoe u zich hier het beste op kunt voorbereiden.

Het resultaat van de NVWA-controle

Enige tijd na afloop van de inspectie ontvangt u een rapport van de NVWA. Hierin wordt verslag gedaan van de alle bevindingen die gedaan zijn. Dit rapport bevat ook de conclusie over het niveau van toezicht dat voor u bedrijf van toepassing gaat worden. Dit is een van de onderstaande niveaus:

  1. Beperkt toezicht
  2. Standaard toezicht
  3. Intensief toezicht

Bij Standaard toezicht moeten uw quality assurance & quality control processen op onderdelen nog verbeterd worden om als voldoende beoordeeld te worden. Bij Intensief toezicht functioneren deze processen in het geheel niet en wordt uw bedrijf geconfronteerd met verzwaarde import- en productcontroles totdat aantoonbaar is dat deze processen structureel zijn verbeterd.

Onze consultants kunnen u helpen bij ontwerpen en het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen in uw processen, zodat u zich kan blijven focussen op uw core-business.

Interesse?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om u te ondersteuning bij de voorbereidingen op uw NVWA-controle. Mocht de NVWA-controle uitwijzen dat u uw huidige quality assurance & quality control moet verbeteren kunnen wij u ook daarbij ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.

Contact opnemen?

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief