Cosmetica veilig verkopen

Brengt u cosmetische producten op de markt of wilt u dit gaan doen? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Dit geldt niet alleen voor cosmetische producten die u onder een eigen merknaam uitbrengt, maar ook voor distribiteurs. Wij leggen u de belangrijkste regels uit, schetsen uw verplichtingen en laten zien hoe wij u kunnen ondersteunen in dit complexe proces.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Europese wet- en regelgeving voor cosmetische producten

Als u cosmetische producten op de markt wilt brengen, dan krijgt u te maken met verschillende wet- en regelgeving. Zo geldt in heel de EU de Europese Cosmeticaverordening 1223/2009/EG. De essentiële eis van deze verordening is:

“Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

Deze essentiële eis wordt gedetailleerd uitgelegd per hoofdlijn in de Cosmeticaverordening. Deze hoofdlijnen zijn:

1. Productinformatie
2. Productveiligheid
3. Notificatie
4. Etikettering
5. Inventaris cosmetica ingrediënten
6. Good Manufacturing Practice (GMP)
7. Alternatieven dierproeven

Naast deze verordening gelden ook nog andere regels.

Zodra u op het product of de verpakking een claim plaats, zijn de Europese Claimsverordening 655/2013 en de Nederlandse Reclamecode Cosmetische Producten van toepassing.

Ook kunt u bij het produceren, importeren of verhandelen van cosmetische producten te maken krijgen met:

a. Europese Aerosol Richtlijn 2013/10/EU
b. General Product Safety Directive 2001/95/EC
c. Good Manufacturing Practice richtlijnen NEN-EN-ISO 22716:2007
d. Reach verordening 1907/2006/EC
e. Europese Richtlijn verpakkingen 2004/12/EC

Er is dus een groot aantal wetten en regels waar u zich aan moeten houden als u cosmetische producten op de (Europese) markt wilt brengen. Dan is de volgende vraag uiteraard:

Wat zijn de verplichtingen voor het op de markt brengen van cosmetica?

Deze verplichtingen hangen sterk af van de rol die u vervult.

Produceert, importeert of verkoopt u een cosmetisch product onder uw eigen merknaam of wijzigt u de samenstelling van een aangeboden product? Dan heeft u de verantwoordelijkheden van een verantwoordelijke persoon, zoals dit omschreven wordt in de Cosmeticaverordening.

Levert u de cosmetica in oorspronkelijke staat zonder uw merknaam op het product te zetten, en bent u geen importeur of producent? Dan heeft u de verplichtingen van een distributeur.

Hieronder een verdere toelichting op de verantwoordelijkheden en verplichtingen per rol.

Verplichting verantwoordelijke persoon

Voordat u een cosmetisch product op de Europese markt mag verkopen, moet u er zeker van zijn dat u een vijftal verplichtingen heeft vervuld.

1. Zorg voor een volledig productinformatiedossier

Zonder dit dossier mag een cosmetisch product niet worden verkocht. Een productinformatiedossier bestaat uit 3 vaste onderdelen:

1. Algemene informatie over het product en fabricagemethoden
2. Deel A : productveiligheidsinformatie
3. Deel B : productveiligheidsbeoordeling

In deel A wordt alle informatie verzameld, waarmee wordt onderbouwd dat het cosmetisch product veilig is en aan de wettelijke eisen voldoet. Hierbij houdt u onder andere rekening met de eigenschappen van afzonderlijke ingrediënten, het algemene toxicologische profiel, de chemische structuur en het blootstellingsniveau van de ingrediënten.

In deel B worden de gegevens uit deel A van het dossier beoordeeld. De productveiligheidsbeoordeling mag alleen worden uitgevoerd door iemand die over voldoende kennis beschikt om dit naar behoren te kunnen doen. U kunt hierbij denken aan een toxicoloog of een chemicus.

2. Zorg voor een correct etiket dat voldoet aan de cosmetica richtlijnen

De directe verpakking en een eventuele omverpakking van cosmetica moet de in artikel 19 van de Cosmeticaverordening beschreven informatie bevatten. Als verantwoordelijke persoon moet u ook controleren of specifieke informatie op het etiket aanwezig is in de talen van de lidstaten waar u het product verkoopt.

Is de verpakking van een cosmetisch product te klein is om alle verplichte informatie te vermelden? Dan mogen de ingrediënten, gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen vermeld worden in een bijsluiter, op een aangehecht blad, op een aparte kaart of op een folder.

3. Notificeren via de European Cosmetic Product Notification Portal (CPNP)

Alle cosmetische producten moeten u aanmelden in de CPNP alvorens ze op de markt te brengen. Een CPNP-notificatie bevat specifieke gegevens over het product, de eigenaar en de samenstelling. In de aanmelding moet ook een kopie van het etiket worden opgenomen.

Vanuit de portal wordt informatie doorgegeven aan de autoriteiten en de nationale vergiftigingeninformatiecentra in de lidstaten. In Nederland zijn dit de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

4. Bewaar gegevens over uw afnemers

Als verantwoordelijke persoon moet u in staat zijn om al uw afnemers te identificeren. Deze informatie moet u minimaal 3 jaar na de laatste afname bewaren.

Verplichtingen distributeur

Ook als distributeur krijgt u te maken met een aantal verplichtingen. Zorg dat u een drietal zaken in ieder geval goed regelt.

1. Zorg voor een correct etiket

Als distributeur bent u verplicht om te controleren of het etiket van het product dat u verkoopt volgens de Cosmeticaverordening is opgesteld. Ook moet u controleren of de informatie (waarvoor dit verplicht is) in de juiste talen staat vermeld. Is dit niet het geval, dan dient u dit eerst te corrigeren.

2. Notificeren via de European Cosmetic Product Notification Portal (CPNP)

Als u aanpassingen aan een etiket heeft gedaan, moet u het product opnieuw aanmelden in de CPNP. Dit doet u voordat u het product verkoopt. Ook het toevoegen van een sticker met een vertaling wordt beschouwd als een aanpassing die u moet doorgeven via CPNP.

3. Bewaar gegevens over uw afnemers

Als distributeur moet u in staat zijn om uw leverancier of de verantwoordelijke persoon door wie het product is geleverd te identificeren. Dit geldt ook voor uw afnemers. Deze informatie moet u minimaal 3 jaar na de laatste levering bewaren.

Raakt u de weg kwijt in het doolhof van regels? Wij kunnen u helpen!

Bent u van plan om één of meer cosmetische producten op de Europese markt te verkopen en weet u niet exact hoe u dit moet aanpakken? Précon kan u ondersteuning bieden bij:

  • Het opstellen en beoordelen van etiketten volgens de Cosmeticaverordening;
  • Het geven van een training etiketteringseisen;
  • Het aanmelden van producten in de Cosmetic Product Notification Portal.

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 - 65 66 010 of info@precon.group. U ontvangt dan onze vrijblijvende offerte voor inhoudelijk advies.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief