Kinderverzorgingsartikelen, wat zijn het en hoe gaat u ermee om?

Kinderverzorgingsartikelen worden in de verzamelde interpretaties van CEN / TC 252 normen gedefinieerd als: “Artikelen voor zuigelingen en peuters vanaf de geboorte tot en met 48 maanden die een zeer kwetsbare groep in de samenleving vormen”. Artikelen binnen deze omschrijving zijn bestemd om de slaap, de ontspanning en de voeding, evenals het zuigen door kinderen te vergemakkelijken. Voorbeelden van dergelijke producten zijn fopspenen, drink- en eetgerei en meubilair voor kinderen.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

Veiligheidsrisico’s

Baby’s en jongen kinderen vormen een kwetsbare doelgroep. Waar baby’s nog erg beperkt zijn in hun grove en fijne motoriek, zijn peuters juist zeer mobiel, actief en nieuwsgierig. Kinderen gaan graag op onderzoek uit. Doordat de hersenontwikkeling en sensorische en motorische eigenschappen van kinderen tot 4 jaar nog niet volledig zijn ontwikkeld, is hun gedrag onvoorspelbaar. Zij zijn nog niet in staat om grenzen te stellen, om gevaren te signaleren en weten niet hoe zij een gevaarlijke situatie kunnen vermijden. Het is daarom van uiterst belang dat er goede veiligheidseisen worden gesteld aan producten die door en voor deze doelgroep worden gebruikt.

Bij het beoordelen van de veiligheid van Kinderverzorgingsartikelen wordt rekening gehouden met verschillende typen gevaar:

1. Fysische gevaren

Fysische gevaren hebben betrekking op het ontwerp van uw product en of de onderdelen van het product die een veiligheidsrisico vormen. Voorbeelden van fysische gevaren zijn verstikking door losgekomen kleine onderdelen of verwurging door een te lang koord.

2. Mechanische gevaren

Mechanische gevaren hebben betrekking op de werking van uw product. Voorbeelden van mechanische gevaren zijn beknelling van lichaamsdelen, (zoals vingers, armen of benen) of het vallen van hoogte uit kinderboxen of stoeltjes zonder goede valbeveiliging.

3. Chemische gevaren

Baby’s en jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Zij ontdekken op jonge leeftijd door aanraken, kauwen en sabbelen op artikelen binnen hun handbereik. Het is daarom belangrijk dat uw product geen stoffen bevat die een schadelijk effect op de gezondheid hebben. Voorbeelden zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken, zoals nikkel, of stoffen waarvan is vastgesteld dat deze een nadelig effect kunnen hebben op de ontwikkeling en voortplanting, zoals ftalaten.

4. Thermische gevaren

Thermische gevaren houden verband met de brandbaarheid van gebruikte materialen en thermische eigenschappen van het product. Voorbeelden van dergelijke gevaren zijn brandwonden door licht ontvlambaar materiaal, of oververhitting door een te warme slaapzak.

5. Hygiëne

Baby’s en jonge kinderen hebben een lagere weerstand dan volwassenen en zijn vatbaar voor infecties. Voor deze doelgroep zijn goede hygiënemaatregelen extra belangrijk. Kinderverzorgingsartikelen moeten daarom zo ontworpen zijn dat zij makkelijk kunnen worden schoongemaakt. Besmettingen en infecties kunnen bijvoorbeeld voorkomen als een flesje of verschoonkussen niet goed kan worden gereinigd.

Wat zijn uw verplichtingen?

Importeert of produceert u kinderproducten? Of laat u kinderproducten ontwerpen, produceren of verhandelt u deze onder uw merknaam? Dan zijn enkele zaken die u moet regelen om uw product op de Europese markt te mogen verkopen:

1. Definieer uw product

Bepaal aan de hand van het ontwerp, de functie en eigenschappen van uw product of deze bedoeld is als kinderartikel. Het is dan ook belangrijk om te bepalen voor welke leeftijdscategorie uw product bestemd is. Dit is een essentiële stap in het proces naar een veilig product.

Oudere kinderen zijn vanwege een hoger ontwikkelingsniveau minder vatbaar voor specifieke gevaren. De minimale veiligheidseisen die worden gesteld aan een product zullen daarom per leeftijdscategorie verschillen. Het classificeren van een product in de verkeerde leeftijdscategorie kan er voor zorgen dat u onjuiste conclusies trekt over de veiligheid van het product.

2. Voer een risicobeoordeling uit

Bij de risicobeoordeling identificeert u de mogelijke gevaren die uw product kan opleveren. Hierbij houdt u ook rekening met de potentiële blootstelling van het kind aan deze gevaren bij normaal gebruik. In de risicobeoordeling worden de volgende punten in overweging genomen:

  • De ontwikkelingsfase van het kind zoals vermogen, gewicht en leeftijd;
  • Het beoogde of te verwachten gebruik van het product;
  • De mogelijk fysische, mechanische, chemische en thermische gevaren;
  • Het effect op andere producten of omgeving waarin het product wordt gebruikt.

3. Bepaal de juiste norm

De veiligheidseisen voor Kinderverzorgingsartikelen hebben betrekking op de vijf genoemde gevaren- categorieën. Voor diverse productgroepen zijn deze veiligheidseisen vastgelegd in Europese of nationale normen. Een kinderartikel dat in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen is geproduceerd voldoet aan de essentiële veiligheidseisen.

4. Zorg voor de juiste instructies, informatie en waarschuwingen

Kinderverzorgingsartikelen moeten vergezeld gaan van voldoende gebruikersinformatie om het product veilig te kunnen gebruiken, maar is niet bedoeld om gebreken aan het product te compenseren. Verplichte teksten, instructies en waarschuwingen worden deels voorgeschreven in de veiligheidsnormen.
Gebruikersinformatie en waarschuwingen moeten minimaal beschikbaar zijn in de officiële taal of talen van de landen waar het product wordt verkocht.

Wat kan Précon voor u betekenen?

Précon beschikt over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het in kaart brengen van en het voldoen aan hun verplichtingen uit de diverse Europese richtlijnen. Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief