Veilige huishoudelijke apparaten? ERP, RED, LVD, RoHS & EMC richtlijn

Alle elektrische apparaten beïnvloeden elkaar. Het doel van de EMC-richtlijn is om al die bijwerkingen onder controle te houden. Apparatuur moet daarom altijd voldoen aan de EMC-eisen wanneer deze op de markt wordt gebracht en / of in gebruik wordt genomen.

Benieuwd of de EMC-richtlijn voor u van toepassing is en/of uw producten aan de richtlijnen voldoen? Wij ondersteunen u graag.

Contact opnemen
Of bel +31 (0)30 65 66 010

4. Verzamel de technische documentatie voor uw product.
Zonder volledige technische documentatie mag u uw product niet op de Europese markt verkopen. Aan de hand van deze documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het elektrisch materiaal aan de relevante veiligheidseisen voldoet. Zorg er dus voor dat de technische documentatie voor uw product compleet is. De technische documentatie bevat ten minste:
• a. Een beschrijving van het product en werking;
• b. Een risicoanalyse en -beoordeling;
• c. Een lijst met de relevante richtlijnen en geharmoniseerde normen;
• d. Technische specificaties, zoals een bill of materials en ontwerptekeningen;
• e. Resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, onderzoeken enzovoorts;
• f. Testverslagen;
• g. Een beschrijving van het fabricage- en controleproces.

5. Stel de Verklaring van Overeenstemming op.
In een verklaring van overeenstemming bevestigt u dat uw product aan de eisen van de relevante richtlijnen voldoet. U neemt met deze verklaring de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat de technische documentatie correct, volledig en beschikbaar is. De verklaring van overeenstemming voegt u bij de technische documentatie van het product.

6. Breng de CE markering aan op uw product.
Als uw product voldoet aan alle essentiële veiligheidseisen, mag u de CE markering aanbrengen op uw product. De CE markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zonder CE markering mag u uw product niet op de Europese markt verkopen.

Precon Food - Veilige huishoudelijke apparaten

Bevat de EMC-richtlijn verplichtingen voor u?

Allereerst is het handig om te weten of de EMC-richtlijn verplichten voor u bevat. Bent u een fabrikant, geautoriseerde vertegenwoordiger, importeur of distributeur van elektrische apparaten, dan moet u aan de EMC-richtlijnen voldoen.

 • Fabrikant: U bent een fabrikant als u zelf apparaten vervaardigt, of apparaten laat ontwerpen en vervaardigen en deze verhandelt onder uw eigen naam of handelsmerk.
 • Geautomatiseerde vertegenwoordiger: U bent een geautoriseerde vertegenwoordiger als een fabrikant u een schriftelijk mandaat heeft gegeven om namens hen op te treden met betrekking tot specifieke taken.
 • Importeur: U bent een importeur als u in de EU bent gevestigd en uw apparaten van buiten de EU in de EU verkoopt.
 • Distributeur: U bent een distributeur als u apparaten beschikbaar stelt voor verkoop of levering, maar geen fabrikant of importeur bent.

Wat als u niet aan de EMC-richtlijn voldoet?

Ontdekt u dat u niet aan de EMC-richtlijnen voldoet, dan moet u onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Zo moeten de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar de producten zijn verkocht op de hoogte gesteld worden. Hierbij dient u dan ook informatie te verlenen over de situatie en welke corrigerende maatregelen tot dusver zijn genomen.

Vervolgens is het zaak om de producten aan de EMC-richtlijnen te laten voldoen. Hierbij kan Précon u helpen. Wij begeleiden u tijdens het gehele traject en helpen waar dit nodig is.

Veiligheidseisen

Het gebruik van elektriciteit brengt risico’s met zich mee. Om elektrische apparaten te mogen verkopen op de Europese markt moeten deze daarom voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze essentiële eisen hebben betrekking op:

 • Elektrische veiligheid;
 • Mechanische veiligheid;
 • Thermische veiligheid;
 • Stralingsveiligheid;
 • Beperking van schadelijke stoffen voor mens en milieu;
 • Elektromagnetische verstoring en compatibiliteit;
 • Veiligheid van het gebruik van het radiospectrum;
 • Efficiënt gebruik van het radiospectrum.

De veiligheidseisen voor elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik zijn vastgelegd in verschillende richtlijnen van de Europese Unie. Welke van de onderstaande richtlijnen op uw product van toepassing zijn, is sterk afhankelijk van het ontwerp en de toepassingsfunctie van het artikel.

Laagspanningsrichtlijn (LVD) (2014/35/EU)

De LVD richtlijn focust zich voornamelijk op de fysische-, mechanische-, thermische-, en stralingsveiligheid van elektrische apparaten met een wisselspanning tussen de 50 en 1000 Volt of een nominale gelijkspanning tussen de 75 en 1500 Volt. Voorbeelden zijn keukenmachines, broodroosters, verlichting en IT-apparatuur.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn (2011/65/EU en 2015/863/EU)

De RoHS richtlijn voorziet in beperkingen van schadelijke stoffen in elektrische apparaten, om zo bij te dragen aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Deze richtlijn is van toepassing op nagenoeg alle elektrische en elektronische apparatuur.

Radioapparatuur (RED) richtlijn (2014/53/EU)

De RED richtlijn waarborgt de veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (zoals beschreven in de EMC richtlijn) en het efficiënt gebruik van het radiospectrum van radio apparatuur. De RED richtlijn is van toepassing op alle apparatuur die doelbewust radiogolven uitzenden of ontvangen. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, radio’s en televisies.

ERP richtlijn (2009/125/EG)

De ERP richtlijn reguleert aspecten van (en draagt bij tot) de duurzame ontwikkeling van elektrische apparaten en milieubescherming. Door eisen te stellen aan de efficiëntieprestaties beoogt deze richtlijn belasting op het milieu te verminderen en energiebesparing voor consumenten en bedrijven te realiseren. ERP is van toepassing op elk product dat bij gebruik een effect heeft op ons totale energieverbruik. Voorbeelden zijn koelkasten, wasmachines en televisies.

Producten die vallen binnen de reikwijdte van de Europese richtlijnen moeten worden getoetst om te beoordelen of zij aan deze richtlijnen voldoen. Voor elke richtlijn zijn daarom talrijke normen opgesteld. Deze worden gebruikt om overeenstemming met de veiligheidseisen aan te tonen en stellen eisen aan het ontwerp, de werking van het product en de verplichte markeringen die uw product moet dragen. Ook de testmethoden waarmee overeenstemming met de richtlijnen kan worden aangetoond zijn in deze normen vastgelegd.

Wat kan Précon voor u betekenen?

Of u nu importeur, producent of verkoper bent van elektrische apparaten, Précon zorgt ervoor dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet.
Want op deze manier voorkomen we ingewikkelde situaties en pakken we eventuele problemen op voorhand aan.

Dit alles doen wij met een ervaren team specialisten die beschikken over uitgebreide kennis in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven.
Dus we nemen u bij de hand bij het in kaart brengen van en het voldoen aan de verplichtingen uit de diverse Europese richtlijnen.
Zo kunt u de elektrische apparaten met een gerust hart op de markt brengen.

Bent u benieuwd hoe we u verder kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand formulier of bel ons via: +31 (0)30 - 65 66 010.


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief