Veilige huishoudelijke apparaten?

ERP, RED, LVD, RoHS & EMC richtlijn

Elektrische apparatuur is een belangrijk onderdeel van ons huishouden. Verlichting, keukenapparatuur, stofzuigers, maar ook onze mobiele telefoon kunnen wij inmiddels niet meer missen. Bekende voorbeelden van huishoudelijke elektrische apparaten zijn elektrische keukenapparaten, verlichtingsbronnen en armaturen, audio- en videotoestellen, pc’s en apparaten voor data opslag en hun accessoires.

Het gebruik van elektriciteit brengt risico’s met zich mee. Om elektrische apparaten te mogen verkopen op de Europese markt moeten deze daarom voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze essentiële eisen hebben betrekking op:

 • Elektrische veiligheid;
 • Mechanische veiligheid;
 • Thermische veiligheid;
 • Stralingsveiligheid;
 • Beperking van schadelijke stoffen voor mens en milieu;
 • Elektromagnetische verstoring en compatibiliteit;
 • Veiligheid van het gebruik van het radiospectrum;
 • Efficiënt gebruik van het radiospectrum.

De veiligheidseisen voor elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik zijn vastgelegd in verschillende richtlijnen van de Europese Unie. Welke van de onderstaande richtlijnen op uw product van toepassing zijn, is sterk afhankelijk van het ontwerp en de toepassingsfunctie van het artikel.

Laagspanningsrichtlijn (LVD) (2014/35/EU)
De LVD richtlijn focust zich voornamelijk op de fysische-, mechanische-, thermische-, en stralingsveiligheid van elektrische apparaten met een wisselspanning tussen de 50 en 1000 Volt of een nominale gelijkspanning tussen de 75 en 1500 Volt. Voorbeelden zijn keukenmachines, broodroosters, verlichting en IT-apparatuur.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn (2011/65/EU en 2015/863/EU)
De RoHS richtlijn voorziet in beperkingen van schadelijke stoffen in elektrische apparaten, om zo bij te dragen aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Deze richtlijn is van toepassing op nagenoeg alle elektrische en elektronische apparatuur.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn (2014/30/EU)
De EMC richtlijn stelt eisen aan de werking van apparatuur onder invloed van elektromagnetische straling. De EMC richtlijn focust zich in hoofdlijnen op de mate waarin een apparaat bestand is tegen elektromagnetische straling (immuniteit) en de mate waarmee een apparaat elektromagnetische straling uitzendt (emissie).

De EMC richtlijn is van toepassing op elk apparaat dat in staat is dergelijke verstoringen te veroorzaken. Voorbeelden van producten die aan deze essentiële eisen moeten voldoen zijn pacemakers, stofzuigers en magnetrons.

Radioapparatuur (RED) richtlijn (2014/53/EU)
De RED richtlijn waarborgt de veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (zoals beschreven in de EMC richtlijn) en het efficiënt gebruik van het radiospectrum van radio apparatuur. De RED richtlijn is van toepassing op alle apparatuur die doelbewust radiogolven uitzenden of ontvangen. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, radio’s en televisies.

ERP richtlijn (2009/125/EG)
De ERP richtlijn reguleert aspecten van (en draagt bij tot) de duurzame ontwikkeling van elektrische apparaten en milieubescherming. Door eisen te stellen aan de efficiëntieprestaties beoogt deze richtlijn belasting op het milieu te verminderen en energiebesparing voor consumenten en bedrijven te realiseren. ERP is van toepassing op elk product dat bij gebruik een effect heeft op ons totale energieverbruik. Voorbeelden zijn koelkasten, wasmachines en televisies.

Producten die vallen binnen de reikwijdte van de Europese richtlijnen moeten worden getoetst om te beoordelen of zij aan deze richtlijnen voldoen. Voor elke richtlijn zijn daarom talrijke normen opgesteld. Deze worden gebruikt om overeenstemming met de veiligheidseisen aan te tonen en stellen eisen aan het ontwerp, de werking van het product en de verplichte markeringen die uw product moet dragen. Ook de testmethoden waarmee overeenstemming met de richtlijnen kan worden aangetoond zijn in deze normen vastgelegd.Wat zijn uw verplichtingen?

Importeert of produceert u elektrische apparaten of verkoopt u elektrische apparaten onder uw eigen merknaam? Dan zijn er een aantal zaken en essentiële eisen die u moet regelen om uw product op de Europese markt te mogen verkopen.

1. Bepaal welke richtlijnen op uw product van toepassing zijn.
Voordat u uw product op de Europese markt mag verkopen moet u eerst bepalen welke wettelijke eisen gelden voor uw product. Afhankelijk van het ontwerp en de functie van uw product kunt u bepalen welke richtlijnen op uw product van toepassing zijn en welke veiligheidseisen gelden voor uw product.

2. Bepaal welke normen op uw product van toepassing zijn.
Niet elke norm is relevant voor uw product. Voordat u de conformiteitsprocedure verder kunt doorlopen moet u eerst bepalen welke normen gebruikt kunnen worden om te toetsen of uw product aan de geldende veiligheidseisen voldoet.

3. Kies de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure.
De wetgeving vanuit het Europese parlement voorziet in verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures waarmee marktdeelnemers in staat worden gesteld om aan te tonen dat het op de markt aangeboden elektrisch materiaal aan de veiligheidsdoeleinden voldoet. Deze procedures hebben betrekking op het uitvoeren van een interne productiecontrole, EU-typeonderzoek, productcontroles onder toezicht, de kwaliteitsborging van uw productieproces en de beoordeling van uw kwaliteitssystemen.

4. Verzamel de technische documentatie voor uw product.
Zonder volledige technische documentatie mag u uw product niet op de Europese markt verkopen. Aan de hand van deze documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het elektrisch materiaal aan de relevante veiligheidseisen voldoet. Zorg er dus voor dat de technische documentatie voor uw product compleet is. De technische documentatie bevat ten minste:

 • a. Een beschrijving van het product en werking;
 • b. Een risicoanalyse en -beoordeling;
 • c. Een lijst met de relevante richtlijnen en geharmoniseerde normen;
 • d. Technische specificaties, zoals een bill of materials en ontwerptekeningen;
 • e. Resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, onderzoeken enzovoorts;
 • f. Testverslagen;
 • g. Een beschrijving van het fabricage- en controleproces.

5. Stel de Verklaring van Overeenstemming op.
In een verklaring van overeenstemming bevestigt u dat uw product aan de eisen van de relevante richtlijnen voldoet. U neemt met deze verklaring de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat de technische documentatie correct, volledig en beschikbaar is. De verklaring van overeenstemming voegt u bij de technische documentatie van het product.

6. Breng de Veilige huishoudelijke apparaten aan op uw product.
Als uw product voldoet aan alle essentiële veiligheidseisen, mag u de veilige huishoudelijke apparaten aanbrengen op uw product. De veilige huishoudelijke apparaten moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zonder CE markering mag u uw product niet op de Europese markt verkopen.Wat kan Précon voor u betekenen?

Précon beschikt over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het in kaart brengen van en het voldoen aan hun verplichtingen uit de diverse Europese richtlijnen. Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op via onderstaande button of bel ons via:+31 (0)30 - 65 66 010.

Afspraak maken


Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief