Wat is veilig speelgoed?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden leggen wij u eerst uit wat speelgoed is. Speelgoed wordt in de speelgoedrichtlijn 2009/48/EG gedefinieerd als: “Producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.”

In de speelgoedrichtlijn zijn de essentiële vereisten vastgelegd waaraan speelgoed dat binnen de Europese Unie wordt verhandeld, moet voldoen. De vereisten hebben betrekking op onderstaande aspecten van het speelgoed:

 1. fysische en mechanische eigenschappen
 2. ontvlambaarheid
 3. chemische eigenschappen
 4. elektrische eigenschappen
 5. hygiëne eigenschappen
 6. radioactieve eigenschappen

Om aan te tonen dat speelgoed aan de essentiële vereisten voldoet, moet het worden vervaardigd in overeenstemming met de relevante Europese geharmoniseerde normen. Een andere mogelijkheid is het speelgoed een EG-typeonderzoek te laten ondergaan.

Wat zijn uw verplichtingen?

Importeert of produceert u speelgoed? Of verhandelt u speelgoed onder uw merknaam? Dan heeft u uitgebreide verplichtingen waaraan uw product moet voldoen om uw product op de Europese markt te mogen verhandelen. Wij hebben de belangrijkste stappen in dit proces voor u op een rij gezet:

1. Productclassificatie en leeftijdscategorie vaststellen
Als eerste bepaalt u of uw product onder de reikwijdte van de speelgoedrichtlijn valt. Is dit het geval dan raden wij u om vast te stellen voor welke leeftijdscategorie uw product veilig moet zijn. Dit is een essentiële stap in het proces omdat bepaalde normeisen leeftijdsafhankelijk zijn. Het vaststellen van een onjuiste leeftijdscategorie kan resulteren in het onvolledig of onjuist testen van het product waardoor u onjuiste conclusies over de veiligheid van het product trekt.

2. Veiligheidsbeoordeling uitvoeren
De veiligheidsbeoordeling bestaat uit een beoordeling van de mogelijke gevaren die uw product kan opleveren. Hierbij moet u ook rekening houden met de potentiële blootstelling van het kind aan deze gevaren. In deze beoordeling moet u niet alleen rekening met het bedoeld gebruik van het product, maar ook met het voorzienbaar gebruik.

3. Juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure vaststellen
In Besluit nr. 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten worden de mogelijke conformiteit beoordelings-procedures beschreven. Voor speelgoed kunt u kiezen uit twee procedures. Beide procedures worden beschreven in bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG.

4. Technisch dossier samenstellen
Dit is een dossier waarin gegevens zijn opgenomen waarmee aangetoond kan worden dat het speelgoed in overeenstemming met de essentiële eisen wordt geproduceerd. Een technisch dossier bestaat uit:

 1. een uitvoerige beschrijving van het ontwerp en de vervaardiging
 2. uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen
 3. een beschrijving van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 4. de EG-Verklaring van Overeenstemming
 5. het adres van de plaatsen van vervaardiging en opslag
 6. testrapporten
 7. indien van toepassing het EG-typeonderzoek certificaat en de bijhorende documenten.

Het technisch dossier moet u tot 10 jaar nadat het speelgoed in handel is gebracht bewaren. Het technisch dossier moet u, na een verzoek daarom, aan de markttoezichthouder ter beschikking kunnen stellen.

5. EG-Verklaring van Overeenstemming opstellen
Hierin verklaart u dat uw product in overeenstemming met de essentiële eisen van de speelgoedrichtlijn is vervaardigd. U neemt met deze verklaring de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het speelgoed met de wettelijke voorschriften op zich. Dit betekent dat u verklaart u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van het product en beschikt over een volledig en correct technisch dossier waarmee u dit kunt aantonen.

6. Breng de CE-markering aan op uw product
Als het speelgoed voldoet aan alle essentiële veiligheidseisen, moet u op het speelgoed de CE-markering aanbrengen. De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn.

7. Overige verplichtingen op basis van de speelgoedrichtlijn
In aanvulling op de vorige punten moet u:

 1. het speelgoed voorzien van een identificatiemiddel, uw naam en contact-gegevens
 2. Instructies, informatie en waarschuwingen opstellen in de taal van het land van verkoop
 3. Steekproeven uitvoeren ter controle van de conformiteit van het in massa geproduceerde speelgoed
 4. een klachtenregister bijhouden en deze klachten analyseren op veiligheidsrisico’s
 5. beschikken over een procedure om corrigerende maatregelen uit te voeren wanneer u kennis heeft van een risico voor de consument

Wat kan Précon voor u betekenen?

Als importeur, producent of merkeigenaar van speelgoed krijgt u te maken met vele wettelijke verplichtingen. Précon beschikt over een team met uitgebreide ervaring in het trainen, adviseren en ondersteunen van bedrijven in hun product compliance proces voor speelgoed. Samen met u vinden wij de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of bel ons via +31 (0)30 - 65 66 010.

Afspraak maken


Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.